Gå til sidens indhold

Kontingent

Hvad koster det at være medlem af Den Danske Dyrlægeforening?

I Den Danske Dyrlægeforeningen er der 4 kontingentgrupper:

 1. Fuldtid
 2. Deltid
 3. Ledig/orlov
 4. Pensionist

1. Fuldtid
Fuldtid er det fulde kontingent, der som udgangspunkt skal betales af alle medlemmer. Foreligger der ikke ansættelsesmæssige eller økonomiske grunde til en reduktion i kontingent, skal der altid betales fuldtidssats.

2. Deltid
Deltid er en reduceret sats, som kan bevilliges, hvis du kan dokumentere at arbejde under 30 timer ugentligt. 

3. Ledig/orlov
Ledig/orlov er en reduceret sats, som er ca. 50 % af fuldtidssatsen. Den reducerede sats kan bevilliges, hvis du kan dokumentere at være ledig på arbejdsmarkedet eller har orlov (i henhold til vedtægternes § 5 skal medlemmet dokumentere, at deres indtægt ikke overstiger højeste dagpengesats). Dette gælder også, hvis du på en anden måde er i en økonomisk situation svarende til dagpenge - fx hvis du aftjener værnepligt, er i en af arbejdsmarkedets orlovsordninger eller har barselsorlov uden løn. 

4. Pensionist
Pensionistgruppen omfatter medlemmer, som har afsluttet deres erhvervsmæssige karriere, herunder medlemmer som er fyldt 70 år. I denne kategori hører således pensionister, efterlønsmodtagere og invalidepensionister.

 • Kontingentsatser pr. 1. januar 2024
 • Kontingent, når du arbejder i Norden

  Som medlem af Den Danske Dyrlægeforening kan du gratis opretholde dit medlemskab, hvis du flytter til et af de andre nordiske lande. Du skal blot være medlem af det pågældende lands veterinære forening. Du skal ikke betale kontingent i to lande – kun i det nordiske land, hvor du arbejder.

  Behold dine fordele - særligt abonnement på DVT
  Der er flere fordele ved at bevare dit DDD-medlemskab, hvis du i en periode har et udlandsophold. Du har bl.a. fortsat adgang til den lukkede del på DDDs hjemmeside, ligesom du modtager DDD-Nyhedsbrevet, og du kan være tilmeldt DDDs Facebookgrupper. Hvis du som udlandsmedlem vil fortsætte med at modtage Dansk Veterinærtidsskrift, skal du tegne et særligt abonnement til 413,50 kr. i kvartalet.

  Skriftlig ansøgning om ændret medlemskab
  Selv om du bliver medlem i veterinærforeningen i det nye land, hvor du har fået arbejde, skal du sørge for at give skriftlig besked til sekretariatet, så snart du har meldt dig ind i dyrlægeforeningen i et af de andre nordiske lande. Husk at oplyse dit nye arbejdssted. Her kan du læse mere om de nordiske veterinærforeninger:

  Sveriges Veterinärförbund
  Den Norske Veterinærforening
  Finlands Veterinärförbund

 • Kontingent for pensionister

  Er du pensionist, kan du blive fritaget for at betale kontingent. Dette skal ske ved skriftlig ansøgning til ddd@ddd.dk.

Er dine medlemsoplysninger opdateret?

Husk at oplyse sekretariatet, hvis du skifter job, går fra studerende til jobsøgende eller fra studerende til ny i job, bliver ledig, eller hvis du forlader jobbet for at gå på efterløn eller på pension.

Du kan nemt og hurtigt selv rette dine medlemsoplysninger via Mit DDD.

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem - læs mere her

Kontakt

Pia Lademann
Kontorfuldmægtig

Pia L Sh