Gå til sidens indhold

Lønforhandling i det offentlige

Som offentligt ansat får du god hjælp til at forhandle løn.

5101.jpg

Sådan hjælper ADO og din tillidsrepræsentant

Når du skal ansættes - eller er ansat - i det offentlige, er det din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. Hvis du ikke ved, om der er en tillidsrepræsentant på din (kommende) arbejdsplads, så spørg ADO.

Er der ingen tillidsrepræsentant, forhandler ADO din løn i tæt dialog med dig. Sammen finder vi argumenterne og fastlægger udspil og krav. Derefter forhandler ADO med din (kommende) arbejdsgiver. Men vi indgår først en aftale, når du har sagt god for den.
 
Helt typisk foregår forhandlingerne via mail og telefon. Men er det en særlig svær forhandling, tager ADOs forhandlingskonsulent ud på arbejdspladsen.

Husk, at selv om ADO eller din tillidsrepræsentant er med dig hele vejen, er det dig, der skal levere skytset. Du ved, hvilke særlige meritter og resultater, du har med dig - og altså hvorfor netop du skal have mere i løn. 

Før du skal ansættes i det offentlige...

Al erfaring viser, at det er i forbindelse med ansættelsen, at der er mest at hente på lønnen. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad du vil svare, når arbejdsgiveren spørger dig om, hvad du forestiller dig, du skal have i løn. Husk at have gjort dig klar:

 • Hvad er din nedre grænse?
 • Hvilke særlige kompetencer gør dig attraktiv for arbejdsgiveren til netop dette job?
 • Er der særlige funktioner/opgaver, som du er ansat til at løse?

Når du giver dit bud, kan det være en god idé at sige, at du selvfølgelig ønsker at ligge rimeligt i forhold til dine kollegaer. For du kender ikke niveauet, og med tilføjelsen åbner du for forhandling, hvis du har skudt for højt. Ligesom det forpligter modparten, hvis har skudt for lavt.

Basisløn og tillæg

Dyrlæger ansat i det offentlige får en basisløn, der er centralt aftalt. Oveni har du mulighed for at få tillæg, som aftales med den enkelte arbejdsgiver og afhænger af stillingens indhold og dine særlige kompetencer.

 • Kvalifikationstillæg - kan fx begrundes med en særlig erfaring/uddannelse eller specielle relevante kompetencer.
 • Funktionstillæg - hvis du skal udfylde en særlig funktion som fx teamkoordinator eller ansvarlig for vedligeholdelse af en database.

Sådan foregår lønforhandlingen ved ansættelsen

Når du og arbejdsgiver bliver enige om, at det er dig, der skal have jobbet, forhandler ADO eller ADOs tillidsrepræsentant den endelige løn. Husk at du ikke skal tiltræde stillingen, før lønnen er på plads. 

Arbejdsgiver spiller ud med et lønforslag til ADO, og herefter forhandler ADO på dine vegne - efter at have lagt en slagplan sammen med dig. Først når du har accepteret forhandlingsresultatet, bliver der skrevet under.

Bliv klar til den årlige lønforhandling

I det offentlige er der mulighed for at forhandle løn én gang årligt. Spørg hvornår forhandlingerne foregår, hvis du ikke allerede ved det.

Du skal selv gøre benarbejdet for at få en større del af kagen. Ved at vise engagement, ved at gøre et godt stykke arbejde, ved at være synlig og ved at gøre opmærksom på, at du ønsker en god løn, er du på vej. Ingen får en højere løn uden at være villig til at kæmpe for den. Typisk lykkes du bedst, hvis arbejdsgiveren har svært ved at få eller fastholde medarbejdere, fordi lønnen er for lav.

Under alle omstændigheder gælder det om at kunne argumentere for, hvad du har bidraget med, og som kan begrunde, at du skal have mere i løn.

Både din arbejdsgiver og ADO kan bede om en forhandling. Forhandlingen foregår med dig på sidelinjen, og når vi er i mål, og du er tilfreds, underskrives aftalen.

Er du ansat som specialkonsulent, chefkonsulent eller chefkonsulent med ledelsesansvar, står du som udgangspunkt selv med forhandlingen, men kan overdrage retten til ADO.

Find dine argumenter for højere løn

Spørg dig selv, om du inden for det seneste år har:

 • Fået flere opgaver?
 • Fået andre ansvarsområder?
 • Opnået nye kompetencer
 • Bragt nye kompetencer i spil?
 • Fået nye funktioner?
 • Løst ganske særlige opgaver, fx et projekt eller opgaver for en langtidssygemeldt kollega?
 • Implementeret nye arbejdsgange eller andet ekstraordinært?

Hvis du vil have hjælp til din lønforhandling, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.