Gå til sidens indhold

Mission, vision og strategi

Mission:

Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed er et stærkt fagligt netværk af dyrlæger, der arbejder inden for sundhed og velfærd på samfundsniveau. Faggruppen fokuserer på zoonoser, dyrs sundhed og velfærd samt fødevaresikkerhed. Faggruppen sætter dyrlægens kompetencer i centrum i en globaliseret verden, hvor mennesker, dyr, produkter og sygdomme flytter sig på tværs af landegrænser.
Vi forsøger at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i og rejser debatter nationalt gennem DDD og internationalt gennem medlemskab af UEVH og EASVO. Vi giver høringssvar på national og international lovgivning.

Vision:

Dyrlægen skal fortsat være en vigtig kompetence for det danske og internationale samfund, og dyrlæger skal også fremover have adgang til jobs med relevant og interessant fagligt indhold.
Faggruppen skal være synlig for medlemmerne og være et fagligt stærkt netværk, så nuværende og kommende medlemmerne får stort udbytte af medlemskabet.

Strategi:

Faggruppen har en række strategiske fokuspunkter for at opnå missionen.

Påvirkning og udvikling af uddannelse og efteruddannelse:

Faggruppen vil opnå dette gennem påvirkning af veterinæruddannelsen og ved sikring af dyrlægers mulighed for efteruddannelse. Målet er, at dyrlægers samlede uddannelse altid møder samfundets behov, og at dyrlæger har brede, solidt funderede og anerkendte kompetencer inden for zoonoser, dyresundhed og velfærd.

Målsætning:

  • At tilbyde 2-4 medlemsmøder eller webinarer med relevant fagligt og socialt indhold hvert år.
  • Et arrangement for studerende med relevant fagligt indhold om året.
  • Give relevant input via DDD om nødvendige kompetencer for embedsdyrlæger i forbindelse med en ny veterinæruddannelse.

Tilstedeværelse på forskellige medier:

Faggruppen vil være tilstede på diverse medier, således at medlemmerne har nem adgang til og eksponeres for foreningens og faggruppens tilbud og aktiviteter.

Målsætning:

  • Faggruppen vil være til stede på Facebook med egen lukket gruppe for medlemmer, hvor der bliver lavet opslag links til relevant indhold som fx nyheder, artikler og kurser. Målsætningen er, at der minimum 2 gange månedligt skal være opslag på siden genereret af bestyrelsen.
  • Faggruppens bestyrelsen vil lægge konklusionen på fagpolitiske drøftelser ud til medlemmerne via Facebook.
  • Faggruppen vil løbende foreslå indhold af interesse for faggruppens medlemmer til DDDs nyhedsbrev og DVT.

Gøre opmærksom på dyrlægen som en vigtig kompetence i samfundet:

Målsætning:

  • Faggruppen vil oparbejde og indgå i dialog med relevante organisationer og personer, herunder bl.a. om politik og nuværende og fremtidige arbejdspladser med interessant fagligt indhold for faggruppens medlemmer.

Give input til lovgivning og initiativer som påvirker dyrlægers arbejde

Målsætning:

  • Faggruppen søger information om opstart på arbejde med ny national og international lovgivning, så faggruppen via DDD kan give relevant input så tidligt i processen som muligt.
  • Faggruppen deltager på UEVHs og EASVOs generalforsamlinger og deltager aktivt i debatten.
  • Faggruppen afgiver høringssvar på emner af relevans for faggruppen.

Kontakt

Mikala Ochsner Hald
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Mikala