Gå til sidens indhold

Mission, vision og strategi

Mission

Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed er et stærkt fagligt netværk af dyrlæger, der arbejder inden for sundhed og velfærd på samfundsniveau. Faggruppen fokuserer på zoonoser, dyrs sundhed og velfærd fra dyrets fødsel og til middagsbordet og sætter dyrlægens kompetencer i centrum i en globaliseret verden, hvor mennesker, dyr, produkter og sygdomme flytter sig på tværs af landegrænser. 

Vi forsøger at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i debatten og rejser debatter nationalt og internationalt gennem medlemskab af UEVH og EASVO. Vi giver høringssvar på national lovgivning og de retningslinjer, som verdensorganisationen for dyresundhed OIE udstikker. 

Vision

Dyrlægen skal fortsat være en vigtig kompetence for det danske og internationale samfund, og dyrlæger skal også fremover have adgang til jobs med væsentligt og interessant fagligt indhold. 

Faggruppen skal tættere på medlemmerne og være et fagligt stærkt netværk, så nuværende og kommende medlemmerne får stort udbytte af medlemskabet. 

Strategi


Påvirkning og udvikling af uddannelse og efteruddannelse
 
Faggruppen vil opnå dette gennem påvirkning af veterinæruddannelsen og dyrlægers behov for og mulighed for efteruddannelse, således at uddannelsen altid møder samfundets behov, og at kandidaterne har brede, solidt funderede og anerkendte kompetencer inden for zoonoser, dyresundhed og velfærd. 

Målsætning:

  • Årsmøde 2019 med bredere tilbud for at favne faggruppens medlemmer bedre og bevare "Vingsted-ånden" og binde vores to hovedmålgrupper sammen.
  • Fyraftensmøde for veterinærstuderende med fokus på fx etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet som dyrlæge.

Tilstedeværelse på forskellige medier 
Faggruppen vil være til stede på diverse medier, således at medlemmernes har nem adgang til og eksponeres for foreningens tilbud og aktiviteter. 

Målsætning:

  • Faggruppen vil fortsat være tilstede på Facebook med egen lukket gruppe for medlemmer med links til relevant indhold som fx nyheder, artikler og kurser. Målsætningen er, at der minimum 2 gange månedligt skal være opslag på siden genereret af bestyrelsen. 
  • Faggruppen er inspireret af VMFs Instagram, hvor der præsenteres en ugentlig profil under "ugens dyrlæge", som går på skift mellem forskellige medlemmer, og som skal illustrere deres hverdag. Ifølge VMF er det meget populært. FDF afventer DDDs mulighed for at varetage en Instagramprofil.
  • Faggruppen vil foreslå 10 henvisninger med relevant indhold til DDDs nyhedsbrev, så at emner af interesse for faggruppens medlemmer medtages her. 
  • Faggruppen vil udarbejde et katalog med minimum 10 foreslåede emner til artikler til DVT, så emner af interesse for medlemmerne omtales her, og er med til at gøre DVT til en væsentlig kilde til faglig udvikling og inspiration for faggruppens medlemmer.


Gøre opmærksom på dyrlægen som en vigtig kompetence i samfundet

Faggruppen vil tage initiativ til at rejse og deltage i relevante og aktuelle debatter af veterinærfaglig karakter i samfund. Faggruppen vil oparbejde og indgå i dialog med relevante organisationer og personer, som har indflydelse på emner af medlemmernes interesse, herunder bl.a. politik og nuværende og fremtidige arbejdspladser med interessant fagligt indhold for faggruppens medlemmer. 

Faggruppen vil deltage i internationale fora, primært UEVH og EASVO under FVE. Faggruppen vil søge at indstille medlemmer til diverse arbejdsgrupper under disse foreninger, og derigennem og ved deltagelse i de halvårlige generalforsamlinger påvirke europæisk lovgivning. 

Faggruppen vil afgive høringssvar på national lovgivning samt andre regler og retningslinjer, fx fra OIE af medlemmernes interesse. 

Målsætning:

  • Såfremt der i 2019 er fokus på transport i europæisk sammenhæng kan det være relevant at en fra bestyrelsen deltager.
  • Faggruppen deltager på UEVH og EASVOs generalforsamlinger 2019 og deltager aktivt i debatten.
  • Faggruppen vil forsøge at få minimum 1 person med i en international arbejdsgruppe.
  • Faggruppen vil afgive høringssvar på emner af relevans for faggruppen. Der udarbejdes en emne-/personliste for relevante kontakter til formanden (dok: Høringer. Netværk for FDF 2019). 

Kontakt

Mikala Ochsner Hald
Dyrlæge, fagpolitisk konsulent

Politik / Kommunikation

Foto Mangler