Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme

Se liste med godkendte svinefagdyrlæger i svineproduktion og svinesygdomme

Hovedopgaver svinefagdyrlæger

Herunder kan du downloade godkendte fagdyrlægehovedopgaver. Hovedopgaverne er bedømt af DDDs bedømmelsesudvalg i forbindelse med fagdyrlægegodkendelsen. Opgaverne er ikke redigeret efter bedømmelsesudvalgets bedømmelse, og indholdet er derfor ikke nødvendigvis fuldstændig fagligt korrekt.

Forfatterne har givet samtykke til, at opgaverne må publiceres på hjemmesiden. Hovedopgaverne må printes ud til egen, ikke-kommercielle brug, og således ikke distribueres, sælges, kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. 

 • Hovedopgaver

  2023-1
  Inger Morthorst Møller
  Cystitis hos søer
  Se opgave

  2023-2
  Louise Huge Skovsmose
  Kan et Brix Refraktometer måle IgG i pattegrise?
  Se opgave

  2023-3
  Louise Hägg Grønborg
  Behandling av dysgalakti postpartum hos suggor
  Se opgave

  2023-4
  Sif Holmgaard
  UV-lys og luftfiltre – Fremtidens smittebeskyttelse
  Se opgave

  2023-5
  Stina Andersson
  Pleuritförekomst hos slaktgris och dess koppling till bakterien Pasteurella multocida
  Se opgave

  2014-1 
  Anne Boesen Engelbrecht Ovesen
  Ovariecyster hos søer og polte. Sammenhæng mellem cystiske ovarier og zearalenonniveau i galden
  Se opgave

  2014-2 
  Gitte Blach Nielsen og Susanne Leth Musse 
  Kortlægning af årsager til øvre luftvejsinfektion blandt pattegrise i en sønderjysk sobesætning samt beskrivelse af infektionsforløbet ved infektion med PCMV
  Se opgave

  2014-3
  Jane Rasmussen  
  ALT-IND ALT-UD DRIFT PÅ SEKTIONS- OG EJENDOMSNIVEAU 
  Se opgave

  2014-4 
  Mette Kragh Jensen 
  Effekt af meloxicam behandling af søer efter faring
  Se opgave

  2014-5
  Signe Hvidt-Nielsen  
  Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler
  Se opgave 

  2014-6 
  Anne-Lise Jensen  
  Adfærd i relation til udposning på navlested på grise
  Se opgave 

  2014-7 
  Anni Arvad Andersen 
  Cystitis – diagnostik i besætningen og påvirkning af reproduktionsparametre
  Se opgave

  2014-8
  Lise-Lotte Brøckner  
  Vaccination mod ondartet lungesyge
  Se opgave

  2014-9
  Tina Sefsiek Hansen 
  Patoanatomiske fund pa navlestedet hos aflivede eller selvdøde grise diagnosticeret med navlebrok
  Se opgave

  2014-10
  Rikke Søgaard 
  Rødsyge - serologiske profiler i vaccinerede danske sobesætninger
  Se opgave

  2009-01
  Andreas Birch 
  Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge
  Se opgave

  2009-02
  Annette Bundgaard Bech
  Delsanering for Mycoplasma hyopneumonia med dyr ned til 4 måneder
  Se opgave
   
  2009-03
  Frederik Engström 
  Rödsjukevaccinering i utomhusproduktion av slaktsvin och dess effekt på förekomsten av ledinflammationer
  Se opgave
   
  2009-04
  John Haugegaard
  Effekt af parenteral behandling af pattegrise med flunixin meglumin (Finadyne ® vet.) på kastrationstidspunktet
  Se opgave
   
  2009-05
  Katarina Karlsson
  Magsår hos svenska slaktsvin – en prevalensstudie
  Se opgave
   
  2009-06
  Ken Steen Pedersen
  Validity of 4 categories with text and pictures for scoring of faecal consistency in pigs
  Se opgave
   
  2009-07
  Kjetil Johansen
  Evaluering for sygdomsfrihed
  Se opgave
   
  2009-08
  Lars Kunstmann
  Effects of Porcine Circovirus type 2 (PCV2) vaccination on reproductive parameters under danish field conditions
  Se opgave
   
  2009-09
  Magnus Paulsson
  Vaccination mot infektion med Porcint Circovirus typ 2 (PCV2) med ett avdödat vaccin (Circovac®) i en svensk suggpool
  Se opgave
   
  2009-10
  Anders Elvstrøm  
  PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009
  Se opgave
   
  2009-11
  Anne Mette Strunz
  Rådgivningsforløb samt praktisk vaccinationsforsøg med
  Se opgave

  2009-12
  Charlotte Glenting
  Sanering for M. hyopneumoniae og PRRS uden brug af faringsstop, partiel depopulation og antibiotika
  Se opgave
   
  2009-13
  Charlotte Johannessen
  Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer
  Se opgave
   
  2009-14
  Claus B. Larsen
  Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop
  Se opgave

  2009-15
  Inge Larsen
  Hæmatologisk profil af drægtige søer
  Se opgave

  2009-16
  Jan Andersen
  Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia
  Se opgave
   
  2009-17
  Karl Kongsted
  Glatt gulv som årsak til svømmer/splaylegg
  Se opgave

  2009-18
  Kathrine Poll
  Lawsonia intracellularis
  Se opgave
   
  2009-19
  Michael Albin Larsen
  Case Report om PRRS DK sanering uden faringsstop og partiel depopulation i en besætning med egen produktion af polte.
  Se opgave
   
  2009-20
  Trine Johannessen
  Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport
  Se opgave
   
  2009-21
  Dorte Risum
  Kolostrumoptagelse hos nyfødte grise, født i kuld med over 17 levendefødte
  Se opgave

  2006-01
  Ane K. Frandsen og Bettina Jensen 
  Feltundersøgelser af effekten af Enterisol®Ileitis….
  Se opgave

  2006-02
  Benedicte Molander  
  En pilotstudie om inverkan av feromonbehandling….
  Se opgave

  2006-03
  Jakob Bagger
  Betydning af avls-strategi i soholdet og fodringsstrategien i slagtesvineproduktionen for slagtesvinenes ensartethed målt som standardafvigelse på kødprocenter ved slagtning
  Se opgave 
   
  2006-04
  Jesper S. Olsen
  Effekt på antallet af dødfødte grise ved tildeling af syntetisk E-vitamin eller naturlig E-vitamin til søer
  Se opgave
   
  2006-05
  Kaj Vestergaard
  The effects of vaccination with simultaneous use of Porcilis PRRS Vet and Porcilis M. Hyo Vet in pigs
  Se opgave
   
  2006-06
  Kirsten Jensen
  Evaluation of the occurence of arthritis in nursing piglets….
  Se opgave
   
  2006-07 
  Kristian T. Havn 
  Ascaris suum – betydning for produktivitet og sygdom ved slagtesvin
  Se opgave
   
  2006-08 
  Lars Rasmussen 
  Er der genetisk baggrund for pukkelryg hos svin?
  Se opgave
   
  2006-09
  Leon P Lau
  Udbredelse af Chlamydia i danske sobesætninger med omløberproblemer…
  Se opgave
   
  2006-10 
  Lotta Olsson 
  Ekomavit som fodertillskott till digivanda suggor…
  Se opgave
   
  2006-11 
  Malin Cerne 
  Vård och omvårnad av späda grisar
  Se opgave
   
  2006-12
  Maria Lindberg
  Uppföljning av ett avslut vaccinationsprogram riktat mot Mycoplasma hyopneumoniae
  Se opgave
   
  2006-13
  Marianne Ø. Kaiser og Karen K.ongsgaard Bach-Mose
  Risikofaktorer for skuldersår hos søer
  Se opgave

  2006-14
  Poul S. Toft
  Fødselsvægt og kødprocent
  Se opgave
   
  2006-15
  Thomas Hansen
  Effekt af forebyggende tiltag hos pattegrise efter fødsel mod ledbetændelse … 
  Se opgave
   
  2006-16 
  Tine K. Schøning 
  Tildeling af multivitamin til søer før faring
  Se opgave