Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Arbejdsmiljørepræsentant

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i en virksomhed varetages gennem et samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du let komme i den situation, at du skal gøre din arbejdsgiver opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller måske ligefrem lovovertrædelser på såvel det fysiske som psykiske område. Hvis din arbejdsgiver ikke er enig, kan det ende med en alvorlig konflikt, hvor du risikerer en opsigelse.

Er du beskyttet, når du giver din arbejdsgiver en påtale?

En valgt arbejdsmiljørepræsentant i stat eller kommune vil være beskyttet i en opsigelsessituation på samme måde som en tillidsrepræsentant. I de offentlige overenskomster er der nemlig aftalt specielle vilkår for tillidsrepræsentanter med ekstra beskyttelse i en opsigelsessituation. Tilsvarende er der en del private overenskomster, hvor der er aftalt specielle vilkår for tillidsrepræsentanterne. De vil også omfatte arbejdsmiljørepræsentanter. 

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten derimod er valgt i en virksomhed, hvor der ikke er overenskomst eller en tillidsrepræsentantaftale, vil arbejdsmiljørepræsentanten som hovedregel ikke være særligt beskyttet i en opsigelsessituation.

Er du blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant, vil vi altid anbefale dig at kontakte sekretariatet. Hvis virksomheden ikke har aftaler om særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, kan en individuel aftale være en mulighed.

Højesteretsdom

Tidligere har det altid været accepteret, at en arbejdsmiljørepræsentant, ansat på en virksomhed uden overenskomst, ved en opsigelse var beskyttet af en større overenskomst på et tilsvarende område. En Højesteretsdom har imidlertid vist, at det ikke altid er tilfældet. I denne sag fik en opsagt arbejdsmiljørepræsentant ikke den særlige beskyttelse ved henvisning til en overenskomst på en anden virksomhed.

Så husk din fagforening også i denne situation!