Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Løn er andet end en fast månedsløn

Der er masser af andet at forhandle om end håndfaste kroner og ører, når det gælder din løn. Find inspiration til nogle af de personalegoder du også kan bringe på banen i din forhandling - og som ikke kan ses direkte på lønkontoen.

COLOURBOX44838316
 • Kontante goder

  Du kan prøve at forhandle:

  • Pension
  • Kvalifikationstillæg
  • Årlig bonus eller resultatløn
  • Betaling for overtid
  • Aktier eller aktieoptioner
  • Sundhedsordninger
  • Forsikringer
  • Uddannelse
  • Fri parkering
  • Frokostordning.
 • Bedre beskyttelse som ansat

  Du kan prøve at opnå større beskyttelse - hvis du skulle blive sagt op:

  • Ingen prøvetid 
  • Forlænget opsigelsesvarsel 
  • Outplacement - et professionelt karrieresparrings- og jobskifteforløb. 
 • Tid og fravær

  Afhængig af din situation kan du spille ind i lønforhandlingerne med:

  • Fri på barns sygedage
  • Ekstra feriedage eller -uger
  • Konvertering af rejsetid til arbejdstid. Al rejsetid, eller måske blot halvdelen
  • Ekstra orlov (med løn) i forbindelse med barsel
  • Seniorordning
  • Frihed til at passe syge børn.
 • Udstyr og kommunikation

  Du kan prøve at få din arbejdsgiver til at give dig digitale redskaber i stedet for løn:

  • Mobiltelefon 
  • Pc og internetforbindelse
  • Bærbar pc eller iPad
  • Hjemmearbejdsplads. 
 • Andre goder

  Der er mange muligheder - fx:

  • Avisabonnement
  • Ordning med leje af feriehuse
  • Rabataftaler 
  • Service på privatbilen.

Personalegoder og opsigelse

Du er bedst stillet, hvis du og din arbejdsgiver allerede i din kontrakt tager stilling til, hvilke rettigheder du har til personalegoder under en eventuel opsigelses- og fritstillingsperiode.

Det er altid en god ide at få din ansættelseskontrakt til gennemsyn i ADO, inden du skriver under.

Vi kan hjælpe dig med rådgivning om dine rettigheder og muligheder. Er aftalen mellem dig og din arbejdsgiver klar og fornuftig, mindskes risikoen for problemer.

Hvis du vil have hjælp til din lønforhandling, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.