Gå til sidens indhold

ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg

ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg er et udvalg under bestyrelsen for FF samt et rådgivende udvalg for bestyrelsen og kvalitetschefen i ISO Dyrlægen.

Udvalgets opgaver er bl.a.:

  • Sparringspartner for kvalitetschefen i ISO Dyrlægen
  • Faglig inspiration til ISO Dyrlægen
  • Specifikke og relevante opgaver/emner efter opfordring fra medlemmer eller opstået efter interne/eksterne audits
  • Samletank for "Tips og Tricks"
  • Inspiration fra indland/udland
  • Faglige inputs fra udvalget deles med FF's medlemmer via "Journalen" og på ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem ePraksis-VET
  • Deltagelse ved interne audits
  • Sparring og hjælp til nye medlemmer af ISO Dyrlægen (mentorordninger, information mv.)
  • Sparring og hjælp til bestyrelsen for FF efter behov (medlemsmøde, marketing mv.).

Udvalget består af fem medlemmer:

Martin Lund, Egtved Dyrlægerne
Kirsten Hobolt, Maribo Dyrehospital
Vivi Have Odgaard, Himmelev Dyreklinik
Peter Fog, Ansager Hestehospital
Anne Skovbjerg, Skovbjerg Dyrlægeteam

Udvalgets medlemmer sidder for tre år af gangen og udvælges af Bestyrelsen for FF (og et medlem fra henholdsvis FH samt FKP). Medlemmerne af udvalget skal være medlem af ISO Dyrlægen. Medlemmerne kan sidde i to perioder af gangen. Ud over Kvalitetsudvalgets medlemmer deltager FF-bestyrelsens ansvarlige for ad hoc-gruppen omkring ISO Dyrlægen i Kvalitetsudvalgets møder.

Kvalitetsudvalgets Anbefalinger

Anbefalingerne er et "inspirationskatalog" og kan bruges som hjælp til udarbejdelse af lokale procedurer for den enkelte klinik/hospital. Anbefalingerne er godkendt af ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg og revideres mindst en gang årligt.

Indtil videre er der link til følgende:

I forhold til vaccinationer er det Kvalitetsudvalgets holdning, at der er så mange forskellige vaccinationsanbefalinger, at det ikke er muligt for udvalget at lave en samlet anbefaling. Det er derfor op til den enkelte praksis at sikre deres egen procedure omkring vaccination.

Anbefaling til sortering af affald

Efter inspiration fra interne audits i 2019, har ISO Dyrlægen arbejdet videre med at undersøge mulighederne for kunne øge genanvendelsen af affald ved "korrekt" sortering. Der har derfor været kontakt til forskellige myndigheder og affaldssorteringsselskaber. Via kontakt til den humane sundhedssektor og et af de større affaldshåndteringsfirmaer i Danmark, er det lykkedes at få kategoriseret nogle af affaldstyperne, så de kan sorteres til genbrug. 

For at få hurtigt overblik i en travl hverdag, et der lavet en første udgave af en poster med forskellige typer affald, der kan sorteres til genbrug og hvilke, der skal i "små brandbart". Vi er langt fra i mål, men det er dog et lille skridt i den rigtige retning.

Hvis I har andre typer affald fra klinikken, som I ønsker at kunne sortere til genbrug, så send en mail til iso-dyrlaegen@ddd.dk.

Hent poster her.

Kontakt

Heidi Sommer
Kvalitetschef, ISO Dyrlægen

Administration / Udvikling

Foto Mangler

Kontakt

Ditte Hansen Esbjerg
Kvalitetskoordinator, ISO Dyrlægen

Ditte Sh