Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Naturnationalparker: Dyrevelfærdsloven skal overholdes

Vi må ikke give køb på dyrevelfærden, fordi der skal være mere vild natur i Danmark. Det er et af hovedbudskaberne i DDDs arbejde med at sikre dyrevelfærden for de store dyr, der udsættes i natur- og rewildingprojekter.

Pony

Dyrlægeforeningen har helt fra begyndelsen i 2021, hvor planerne om de kommende naturnationalparker blev lanceret, opfordret miljøminister Lea Wermelin til at inddrage den veterinærfaglige viden i arbejdsgrupperne under naturnationalparkerne.

DDD er repræsenteret i interessentgruppen vedrørende naturnationalparker og arbejder fortsat på at forvaltningen af parkerne lever op til dyrevelfærdsloven.

DDD er kraftig modstander af, at der kan gives dispensation fra dyrevelfærdsloven i naturnationalparker. Vi mener, at der skal være klare aftalte rammer, som vi har i dyrevelfærdsloven for alle dyrehold, så der sikres, at de forvaltes forsvarligt - uanset om det er i et naturprojekt eller i en konventionel besætning.

Dyrlægeforeningen nedsatte i 2021 en ad hoc-gruppen om rewilding og de nu vedtagende naturnationalparker. Gruppen er bredt repræsenteret og består både af politikere fra DDD, forskere, som arbejder med emnet, personer fra Fødevarestyrelsen og dyrlæger, som har flere års praktisk arbejdserfaring med dyr i naturprojekter. Gruppen refererer til Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg og medlem af interessentgruppen, der er en af de to nationale arbejdsgrupper bag naturnationalparkerne.

Det er DDDs holdning:

  • At dyr, som udsættes frit i naturen uden indhegning, må leve vildt. Det er dog en forudsætning for udsætningen, at arten og mængden der udsættes forventes at kunne begå sig i den danske natur og kun opformerer sig til et niveau der passer til biotopen.
  • At dyr udsat bag hegn i naturplejeprojekter ikke er at betragte som vilde dyr – de er farmede dyr udsat på store hegnede områder, hvilket derfor, blandt andet, indebærer ejeransvar og tilsynspligt samt en forpligtigelse til, at dyrene ikke må udsættes for unødig lidelse jf. dyrevelfærdsloven - ligesom i alle andre ekstensivt eller intensivt drevne besætninger.

DDD argumenterer løbende både på sociale medier, i høringssvar, pressemeddelelser, breve og interviews til landsdækkende medier, at dyr i indhegnede områder stiller krav til pasning og pleje på lige fod med andre dyrehold. 

Dyrlægeforeningen er helt bevidst om de velfærdsudfordringer, det giver, når reproduktive dyr lukkes ud på et areal med minimal styring. Vi har derfor i vores høringssvar vedrørende de kommende naturnationalparker gang på gang italesat, at der kun bør lukkes ikke-reproduktive dyr ud i parkerne.

Det er folketinget, der sætter de lovgivningsmæssige rammer for hold af dyr i naturprojekter og i de kommende naturnationalparker. Det er i den forbindelse vigtigt, at politikerne rådfører sig med relevante fagpersoner, herunder dyrlæger, og at det bygger videst muligt på evidens. Dyrlægeforeningen vil derfor fortsat gøre sin indflydelse gældende via de politiske kanaler ved hver given lejlighed samt fortsat samarbejde med relevante organisationer for at sikre at dyrevelfærdsloven overholdes.

DDD har udarbejdet et politikpapir, der udtrykker DDDs holdning til pasningen af dyr i rewildingprojekter, hvor dyr udsættes i hegnede områder, og hvor planen er, at dyrene så vidt muligt overlades til at skulle klare sig som vildtlevende dyr.

Et politikpapir er et dynamisk dokument, som vil kræve redigering efterhånden som vi får mere viden om forvaltningsplanerne for naturnationalparkerne. Derfor vil der i efteråret 2022 blive afholdt debatarrangementer for medlemmer af dyrlægeforeningen. Her vil der blive diskuteret relevante emner for de kommende naturnationalparker og efterfølgende vil input fra medlemmerne indgå i arbejdet med at opdatere DDDs politikpapir vedrørende rewilding.

Vidensyntesen - Systemer af relevans for vurdering af dyrevelfærden hos store græssere i de kommende naturnationalparker

Aarhus Universitet har udarbejdet en vidensyntese, der identificere og beskrive eksisterende projekter med helårsafgræsning, som gennemfører systematiske vurderinger af dyrs velfærd.

Hent vidensyntesen

Link til DDD-udtalelser, høringssvar, politikpapir mv.

Nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser

24. april 2023
DDD: Målet helliger midlet – det er uacceptabelt!

23. november 2022
Dyrlægeforening: Indfør en lov, der beskytter dyr i naturprojekter

15. august 2022
Dyrevelfærdsloven skal overholdes. Så simpelt kan det siges.

1. april 2022
Dyrlæger til forsker: Nej, det giver ingen mening med en særlov for vildtlevende dyr

18. november 2021
Løbende drøftelse af dyrevelfærd i Naturnationalparker

29. september 2021
DDD: Det er afgørende, at fokus er på dyrenes sundhed og velfærd i alle sammenhænge | Den Danske Dyrlægeforening

2. september 2021
Endelig: Dyrevelfærd ind i udvalg bag naturnationalparker

10. juni 2021
DDD: Vi skal passe på biodiversiteten og dyrene i Danmark 

3. juni 2021
Dyrlægernes viden er helt central – også i naturnationalparkerne

18. marts 2021
DDD: Vi bliver nødt til at tage ordentligt vare på dyrene – også når vi har dem i naturprojekter 

15. februar 2021
Den Danske Dyrlægeforening: Giv ikke køb på dyrevelfærden i naturnationalparker

Høringssvar

5. juli 2022
Høringssvar vedrørende kommende Naturnationalparker

29. september 2021
Høringssvar om mulige placeringer af naturnationalparker

15. februar 2021
Høringssvar om lovudkast til etablering af naturnationalparker

Politikpapir

DDDs politikpapir om rewilding

Podcast

DVT-podcast om rewilding 

Årsberetning 2020/2021 

Dyr skal tilses i natur- og rewildingprojekter | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk)

Artikler fra DVT

DVT nr. 6/2022
Dyrevelfærd og biodiversitet kan godt forenes

DVT nr. 9/2021
Dyrevelfærd og naturnationalparker: Debatten er langt fra slut

DVT nr. 6/2021
»Skuffende at se dyrlæger løbe med«

DVT nr. 4/2021
Dyr bag hegn skal have gode, sunde liv

Andet

19. april 2021
Fællesskrivelse fra DDD, Landbrug & Fødevarer og Dyrenes Beskyttelse med en opfordring til, at forslaget om, at naturnationalparker kan undtages fra dele af Dyrevel færdsloven, trækkes tilbage. Skrivelsen er sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.