Gå til sidens indhold

Den Danske Dyrlægeforening: Giv ikke køb på dyrevelfærden i naturnationalparker

Miljøministeriet glemmer, at dyr, der er udsat på store hegnede områder i naturnationalparker, ikke er vilde dyr – det er farmede dyr, og det indebærer ejeransvar og tilsynspligt.

Hanstholm Nationalpark Thy

Den Danske Dyrlægeforening hilser naturnationalparker meget velkomne og værdsætter det fokus, der bliver sat på en øget biodiversitet.

Det er dog væsentligt, at dette initiativ ikke sker på bekostning af dyrevelfærden hos de dyr, der udsættes på områderne. Dyr er sansende væsener og må ikke udsættes for unødig lidelse. Det står sort på hvidt i den nye dyrevelfærdslov, og det er derfor til stor undren, at Miljøministeriet i et lovudkast til etablering af naturnationalparker er parat til at tilsidesætte dyrevelfærdslovens regler og blandt andet tillade, at udsatte dyr modtager mindre tilsyn.

Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening, udtaler:   

- Udsætning af dyr i indhegnede områder stiller krav til pasning og pleje på lige fod med andre dyrehold. At der er tale om hårdføre dyreracer, undtager dem ikke for dette. Desværre ser vi allerede i dag, at der i flere naturplejeprojekter er stor forskel på, hvordan dyrene passes. Viden om dyr og deres behov synes nogle steder mangelfuld, siger Hanne Knude Palshof og uddyber:

- Det har nogle steder været nødvendigt at slå store dele af besætningerne ned eller på anden måde fjerne dyrene fx i vinterperioderne på grund af dyrenes svækkede tilstand. Selv for hårdføre racer vil fødegrundlaget være minimalt om vinteren, og uden foder vil de sulte og tabe betydeligt i huld. Lovgivningen bør derfor tillade, at dyrene i vanskelige perioder med ringe fødegrundlag må tildeles foder. Dette vil også være aktuelt både i perioder med tørke og meget våde perioder, siger Hanne Knude Palshof.

DDD mener, at tilsynsfrekvensen skal leve op til dyrevelfærdslovens §9. Heste er sårbare og skal derfor tilses dagligt. For kreaturer er kravene også minimum et dagligt tilsyn i risikoperioder. Det kan fx være i kælvnings- og læmningssæsonen, ved temperaturer over 20 grader, i regnfulde perioder samt i vinterperioden for at undgå, at Dyreværnsloven overtrædes.

Nødvendig kontrol med smitsomme sygdomme

Hanne Knude Palshof minder om, at ministeriet heller ikke må glemme, at dyr i naturnationalparker opholder sig i områder med blandt andet flåter og mitter, som kan overføre visse alvorlige smitsomme sygdomme til både dyr og mennesker.

- Der bør være en plan for at håndtere alvorlige smitsomme sygdomme og parasitrisiko, og naturnationalparker bør her søge veterinær ekspertise, for at sikre den nødvendige rådgivning om håndtering og forebyggelse, siger Hanne Knude Palshof.

Læs også DDDs høringssvar til lovudkast til etablering af naturnationalparker