Gå til sidens indhold

Aftaler og kontrakter

Når du er selvstændig, skal du sende tilbud og opkræve dit honorar.

Honorar

Det kan være svært at sætte pris på dine ydelser som selvstændig. Dét, du skal tage højde for, er, at dine rettigheder som lønmodtager ikke følger med, og det skal du kompenseres for i din timepris. Det drejer sig blandt andet om:

  • Løn under ferie
  • Løn under sygdom
  • Løn under barsel
  • Løn under og betalt efteruddannelse
  • Indbetaling til pension
  • Computer, telefon, printer osv.
  • Herudover skal du betale erhvervsansvarsforsikring, markedsføring, transport, eget kontorhold o.a.

Derfor skal din timepris sættes herefter. I ADOs lønstatistikker kan du se, hvor meget du ville tjene som lønmodtager enten ud fra anciennitet, ansættelsesområde eller stillingsbetegnelse. Beregn din timeløn og gang den med to, så har du et udgangspunkt.

Kunders manglende betaling

Som selvstændig vil du på et eller andet tidspunkt sandsynligvis blive udsat for, at en af dine kunder ikke betaler den fremsendte regning.

Inddrivelse af tilgodehavende

Hvis kunden ikke betaler, og du sender en rykker, kan du opkræve et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse. Du må maks. sende 3 rykkerskrivelser med 10 dages mellemrum. Hvis kunden stadigvæk ikke har betalt, og du vil sende sagen til inkasso, er du forpligtet til at oplyse kunden herom i rykkerskrivelsen. Er kravet under 50.000 kr., har du mulighed for selv at indgive kravet til fogedretten. På hjemmesiden finder du både blanketter og vejledning.

Du har ret til at opkræve morarente af det skyldige beløb fra 30 dage efter, kunden skulle have betalt regningen ifølge fristdatoen på fakturaen. Renten fastsættes til en årlig rente, der svarer til den af Nationalbanken officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct. Udlånsrenten fastsættes henholdsvis den 1. januar og den 1. juli. Læs mere hos Nationalbanken

Reglerne om rykkerskrivelser og renter er fastsat i Renteloven, som du finder på www.retsinfo.dk

Lønmodtagernes Garantifond

Når du arbejder som selvstændig, får du ikke dine tab dækket gennem Lønmodtagernes Garantifond, hvis opgavestiller går konkurs. Du bliver ligestillet med de øvrige kreditorer. Læs mere om Lønmodtagernes Garantifond

Opsigelsesvarsel

Som lønmodtager og omfattet af funktionærloven har du rettigheder til et lovpligtigt opsigelsesvarsel. Som selvstændig skal du sørge for, at det er en del af den samarbejdsaftale, der indgås mellem dig og opgavestilleren. Tænk på, hvilke ressourcer du har brugt, og aftal eventuelt med leverandører i forhold til hvor langt et opsigelsesvarsel, der skal foreligge. Desto kortere varsel samarbejdsaftalen kan opsiges med, desto vigtigere er det med intervalafregninger.