Gå til sidens indhold

Ønsker du at klage?

Står du som dyreejer i en situation, hvor du har behov for at klage over en dyrlæge, har du forskellige muligheder alt afhængig af klagens baggrund.

Uenighed om behandlingen af dit dyr

Er du utilfreds med regningen eller den behandling, som dit dyr har modtaget hos en praktiserende dyrlæge, anbefales det, at du retter henvendelse til pågældende dyrlæge og diskuterer sagen.

Kan der ikke opnås enighed i sagen, og finder du, at dyrlægen har begået en faglig fejl, kan du rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet.

Læs mere på forbrug.dk 

Brud på lovgivning

Mener du, at dyrlægen har forbrudt sig mod dyrlægeloven, kan du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen, der er øverste myndighed og som fører kontrol med dyrlæger og dyreklinikker og -hospitaler. Det er også Fødevarestyrelsen, der udsteder autorisationer til dyrlæger og har mulighed for at inddrage dem igen, hvis det skulle være tilfældet.

Eksempel på sådanne sager:

  • Lægmand der "behandler" på anden mands dyr - fx akupunktører.
  • Misbrug af den beskyttede titel "dyrlæge".
  • Overtrædelse af dyreværnslovens § 1 om beskyttelse af dyr mod smerte, angst, lidelse, varigt med og væsentlig ulempe.
  • Overtrædelse af dyrlægelovens § 8 om pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Her kan du finde Dyrlægeloven

Her finder du kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen