Gå til sidens indhold

Ønsker du at klage?

Står du som dyreejer i en situation, hvor du har behov for at klage over en dyrlæge, har du forskellige muligheder alt afhængig af klagens baggrund. Den Danske Dyrlægeforeningen behandler ikke klager over dyrlæger, men kan via denne side henvise dig til anden instans.

Uenighed om behandlingen af dit dyr

Er du utilfreds med regningen eller den behandling, som dit dyr har modtaget hos en praktiserende dyrlæge, anbefaler vi, at du retter henvendelse til pågældende dyrlæge og diskuterer sagen.

Hvis du og virksomheden ikke kan blive enige om en løsning på problemet, kan du rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet.

Læs mere på forbrug.dk 

Brud på lovgivning

Mener du, at en person eller en dyrlæge har forbrudt sig mod gældende lovgivning, kan du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen. Det er Fødevarestyrelsens hovedkontor, der administrerer regler på veterinær- og fødevareområdet, og som fungerer som øverste myndighed for bl.a. kontrol med dyrlæger, dyreklinikker og -hospitaler. Det er også Fødevarestyrelsen, der udsteder autorisationer til dyrlæger og varetager reglerne for dyrevelfærd.

Eksempel på henvendelser, der skal rettes til Fødevarestyrelsen:

  • Lægmand der "behandler" på anden mands dyr - fx akupunktører uden veterinær uddannelse.
  • Misbrug af den beskyttede titel "dyrlæge".
  • Overtrædelse af Dyrevelfærdslovens paragraffer.
  • Overtrædelse af Dyrlægelovens § 8 om pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Her kan du finde Dyrlægeloven

Her finder du kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen