Gå til sidens indhold

Sikring ved sygdom

Driver du selvstændig virksomhed uden at være ansat som lønmodtager i din virksomhed (fx i et A/S eller ApS) med ret til løn under sygdom, har du mulighed for at sikre dig sygedagpenge.

 • Dagpenge

  Som selvstændig erhvervsdrivende uden ansatte kan du få refusion ved egen sygdom efter 30 dage. Du skal være opmærksom på, at sygdom skal indberettes til Nemrefusion på www.virk.dk, hvor du ligeledes søger om refusion. Det er en forudsætning for at få sygedagpenge, at du inden for de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt om i mindst 6 måneder, hvoraf den sidste måned forud for sygdommen.

  Du skal bo og være skattepligtig i Danmark.

  Du kan læse mere om beregning af sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende i bekendtgørelse om sygedagpenge på www.retsinfo.dk.

 • Sygedagpengeforsikring

  Du kan tegne en frivillig forsikring, således at du kan få sygedagpenge allerede fra den 1. eller 3. sygedag. Hvis du vælger at få fra den 1. sygedag, er præmien forhøjet.

  Hvis du bliver syg og har tegnet forsikringen, skal anmeldelse af sygdommen ske til sygedagpengekontoret i din bopælskommune senest en uge fra 1. eller 3. sygedag.

  Forsikringen tegnes ved henvendelse til Statens administration www.statens-adm.dk. Ønsker du oplysninger om udbetaling eller beregning af sygedagpenge, skal du henvende dig til sygedagpengekontoret i din bopælskommune.

 • Arbejdsløshed

  Som selvstændig har du også mulighed for at sikre dig i tilfælde af arbejdsløshed. Du kan blive optaget som selvstændigt medlem i Akademikernes A-kasse.

  Du kan også vælge en a-kasse specielt for selvstændige - fx ASE, der er en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende. Dagpengereglerne gælder uanset, hvilken a-kasse du vælger.

 • Dagpengeret

  Forudsætningen for at få dagpenge er, at du skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 52 uger inden for de sidste 3 år, hvilket svarer til flere end 30 timer om ugen. Desuden skal du helt være ophørt med virksomheden og stå til rådighed for andet lønnet arbejde.

  Dagpengesatsen beregnes i forhold til indtægten i de to bedste hele regnskabsår, der er afsluttet de seneste fem år.

  Der er en karenstid på tre uger efter dokumenteret ophør af virksomheden, før du kan få dagpenge.