Gå til sidens indhold

Øvrige ansatte

Når du ansætter en administrativ medarbejder, hvor mere end 50 % af dennes arbejdsopgaver består af kontorarbejde i 8 timer gennemsnitligt eller mere ugentligt, anses vedkommende for at være funktionær ifølge funktionærlovens § 1.

Det betyder, at den ansatte som minimum har de rettigheder, der følger af funktionærlovens bestemmelser.

Du skal især være opmærksom på følgende:

  • Opsigelse kan ske med de varsler, som fremgår af funktionærloven.
  • Ønsker du at opsige funktionæren pga. dennes udførelse af arbejdet eller dårligt samarbejde, og har funktionæren været ansat uafbrudt i mindst et år, skal du overveje først at give en advarsel for at undgå en evt. sag om usaglig opsigelse (kontakt gerne sekretariatet).
  • Funktionæren har ret til fuld løn under sygdom.
  • Funktionæren har ret til ½ løn 4 uger inden planlagt barsel og 14 uger efter barsel.

DA har udarbejdet et forslag til ansættelseskontrakt, som opfylder ansættelsesbevislovens krav. Du skal være opmærksom på, at alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skal stå i kontrakten. Hvis du aftaler andre vilkår med funktionæren, skal det derfor tilføjes kontrakten eller vedlægges som bilag til den.

Se forslaget til kontrakt for funktionærer nedenfor sammen med forslag til kontrakt for ikke-funktionærer.

Dokumenter

Bemærk - du skal bruge login. Har du glemt adgangskode - klik her

Standardansættelseskontrakt funktionærer

Standardansættelseskontrakt ikke-funktionærer

 

 

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15