Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i familiedyrs adfærd

Hund Patient

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i klinikrelateret familiedyrs adfærd.

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i adfærd og ønsker at udvide sine kompetencer på området.​

 • Formålet med uddannelsen

  Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

  • Viden om hunden og kattens udvikling som art og individ
  • Viden om dyr-menneske relationen
  • Forståelse for og evne til at aflæse familiedyrenes adfærd
  • Kendskab til og forståelse for de indlæringsmekanismer, der styrer dyrenes adfærd
  • Viden om stress og kendskab til tiltag, der kan reducere stress for patienter og personale
  • Praktisk erfaring med ’low stress’ håndteringsteknikker
  • Forudsætninger for at kunne indrette klinikken optimalt ift. at give dyrene en god oplevelse
  • Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler, og mindre problemer relateret til adfærd
  • Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdspatienter
  • Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks.: hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning
  • Kompetencer til at kunne tilegne sig viden og holde sig opdateret omkring hundes og kattes adfærd

 • Optagelseskrav

  Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen (autorisation som veterinærsygeplejerske).

  Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen.

  Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

 • Deltagerantal

  11-20 deltagere

 • Tid

  Modul 1
  15.+16. januar 2024: Hundens og kattens baggrund

  Modul 2
  11.+12.marts 2024: Aflæsning, forståelse og beskrivelse af adfærd

  Modul 3
  14.+15 .maj 2024: Indlæringsteori/træningsprincipper

  Praktikmodul 1
  19.-21.august 2024: Stressreducerende tiltag/håndtering/indretning af klinik

  Modul 4
  7.+8. oktober 2024: Kommunikation, undervisning, og rådgivning

  Praktikmodul 2
  11.-13.november: Opbygning og afholdelse af hvalpehold, info-aftner mm. på klinikken

  Eksamen:
  4. eller 5. december 2024

 • Kursusopbygning

  Efteruddannelsen varer 1 år og vil bestå af 4 teoretiske undervisningsmoduler, 2 praktikmoduler, og selvstændigt arbejde mellem modulerne. Uddannelsen afsluttes med eksamen.

 • Pris

  Prisen for uddannelsen er 53.000 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne.
  Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning samt forestå indkøb af lærebøger.

  Depositum på 5.000 kr. + moms opkræves ved optagelse på uddannelsen.Opkrævning af den resterende del af uddannelsesafgiften vil ske i to lige store rater på hver 24.000 kr. + moms.

 • Tilmelding

  Der skal indsendes ansøgning om optagelse på uddannelsen.

  Ansøgningsskema til optagelse på uddannelsen

  Skemaet sendes på mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) sammen med autorisationsbevis.

  Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5.000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding.

 • Uddannelsesansvarlig

  Iben Meyer

  Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

  • Dyrlæge i 2007
  • Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut 2007
  • Phd i etologi
  • Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringspsykologi/træning
  • Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014

  Spørgsmål til uddannelsen kan stilles via mail til ihm@sund.ku.dk

 • 7 gode grunde til at starte på uddannelsen
  1. I kan blive meget bedre til at forebygge den frygt og angst, der er forbundet med at komme og blive håndteret på en dyreklinik. Studier viser, at det at komme på en dyreklinik øger dyrenes stress og tendens til frygt og angst, ikke bare på klinikken, men også i det daglige liv. Sådan behøver det ikke at være!

  2. Det kan øge klinikkens omsætning at arbejde på at mindske frygt og stress for dyrene. Det vil blive et mere behageligt sted at tage sit kæledyr hen, hvilket vil give positiv omtale og dermed flere klienter.

  3. Fokus på indretning af klinikken samt håndteringsprocedurer i forhold til at mindske stress og frygt giver dyrene en bedre oplevelse med at komme på klinikken. En positiv oplevelse fremmer sandsynligheden for at næste besøg bliver endnu bedre. I modsætning hertil vil en negativ oplevelse øge risikoen for, at næste besøg bliver endnu sværere.

  4. Arbejdsgangen og -miljøet på klinikken bliver bedre. At skulle kæmpe med stressede og frygtsomme dyr er ikke bare nedbrydende rent følelsesmæssigt, det forsinker også procedurer og spreder stress-stemning til andre dyr og ansatte.

  5. Trygge og minimalt stressede dyr giver bedre og mere sikker diagnostik og behandling af dyret.

  6. Dyrenes ejere, klienterne, vil elske klinikken for, at deres dyr er mere trygge og får en roligere oplevelse. Ejerne vil være mere tilbøjelige til at møde op, når dyret har symptomer og dermed ikke vente til absolut sidste øjeblik.

  7. Klienterne får en større tilknytning til de klinikker, hvor der tilbydes adfærdsservices i forskelligt omfang, f.eks. hvalpehold, katte-aftener, adfærdsrådgivning eller fokus på adfærdsproblemer med mulighed for at henvise til fagfolk.

  En VSP, der får fag-VSP-uddannelsen i Familiedyrs Adfærd får redskaber til at

  • give dyrene en endnu bedre oplevelse på klinikken
  • hjælpe hele klinikken med at sætte fokus på adfærd
  • kunne vejlede klienter omkring hunde og kattes adfærd

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny