Gå til sidens indhold

Advarsler

Hvad er en advarsel, og hvilke krav stilles der til dens indhold, for at den kan indgå i et afskedigelsesgrundlag?

En advarsel er en klar henstilling til den ansatte om, at du som arbejdsgiver ikke finder den ansattes arbejde eller opførsel tilfredsstillende.

Advarsler indgår ikke i lovgivningen, men det er fra retspraksis beskrevet, hvordan den bør udformes.

Det bør der stå:

  • Advarslen skal være klar, forståelig og skriftlig.
  • Der skal være beskrevet, hvilken adfærd du ønsker, den ansatte skal ændre.
  • Det skal fremgå, hvilke konsekvenser det vil have for den ansatte, hvis adfærden ikke ændres (opsigelse).
  • Der skal være en passende frist for, hvornår den ansatte skal have ændret sin adfærd. Frister kan variere i forhold til den adfærd, det drejer sig om. Hvis det fx er pga., at den ansatte kommer for sent, skal det være afhjulpet fra dag 1.
  • Drejer det sig derimod om arbejdets udførelse, bør fristen være meget længere, da den ansatte skal have tid til at rette op på det.
  • Der skal angives, hvilken periode advarslen gælder for.

Ofte sker genopretningen ikke ensidigt, men det kan være nødvendigt, at den ansatte får sparring fra arbejdsgiveren.

Hvor lang tid en advarsel er gældende og kan indgå i et afskedigelsesgrundlag, varierer i forhold til den gældende misligholdelse fra ½ år til 2 år.

Inden det når så vidt som til en skriftlig advarsel, er det en god ide at tage en snak med medarbejderen. Mange situationer opstår pga. misforståelser og manglende kommunikation både fra arbejdsgiverens og medarbejderens side. Og såvel arbejdsgiver som ansatte kan efterfølgende tænke: "Hvis bare jeg havde vidst at …".

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid 9-12 (senere opkald besvares i det omfang, det er muligt).