Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Hvad er en advarsel?

En advarsel er en klar henstilling til den ansatte om, at du som arbejdsgiver ikke finder den ansattes arbejde eller opførsel tilfredsstillende. Advarsler indgår ikke i lovgivningen, men det er fra retspraksis beskrevet, hvordan en advarsel bør udformes.

Mundtlig påtale

Inden det når så vidt som til en skriftlig advarsel, er det ofte en god ide at tage en snak med medarbejderen. Mange situationer opstår pga. misforståelser og manglende kommunikation både fra arbejdsgiverens og medarbejderens side, og såvel arbejdsgiver som ansatte kan efterfølgende tænke: "Hvis bare jeg havde vidst, at …".

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel bør gives inden medarbejderen ”opgives”. Der bør afgives en skriftlig advarsel før opsigelsen af både juridiske hensyn og personalehensyn, såfremt opsigelsen begrundes i medarbejderens forhold. Opsigelse uden forudgående advarsel kan medføre betydelige omkostninger i form af krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.
En skriftlig advarsel kan således danne grundlaget for afskedigelse, hvis medarbejderen gentager det påtalte forhold.

Det bør der stå i en skriftlig advarsel:

- Advarslen skal være klar og utvetydig. Det er altid arbejdsgiver, der har bevisbyrden for, at en advarsel er givet, og at den er utvetydig.
- Det skal være beskrevet, hvilken adfærd du ønsker, at den ansatte skal ændre.
- Det skal fremgå, hvilke konsekvenser det vil have for den ansatte, hvis adfærden ikke ændres, f.eks. endnu en advarsel, opsigelse eller bortvisning. 
- Der skal være en passende frist for, hvornår den ansatte skal have ændret sin adfærd. Frister varierer i forhold til den adfærd, det drejer sig om. Hvis det f.eks. er pga., at den ansatte kommer for sent, skal det være afhjulpet fra næste dag medarbejderen skal møde på arbejdet. Drejer det sig derimod om arbejdets udførelse, bør fristen være længere, da den ansatte skal have tid til at rette op.

I nogle tilfælde sker genopretningen ikke ensidigt, og det kan derfor være nødvendigt, at den ansatte får sparring fra arbejdsgiveren.

Advarslen skal leve op til ovenstående krav, for at den kan anvendes i forbindelse med en eventuel afskedigelsessag.
Hvor lang tid en advarsel er gældende, og kan danne grundlag for en saglig afskedigelse, varierer i forhold til retspraksis. En tommelfingerregel herfor er ca. 1 år efter afgivelsen.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15