Gå til sidens indhold

Kontrakt

Når du skal ansættes i et studiejob, er det vigtigt, at de vilkår, som virksomheden tilbyder dig, bliver skrevet ind i en ansættelseskontrakt.

COLOURBOX9869934 (1)

Uanset om din ansættelse er fast eller tidsbegrænset, bør du og din arbejdsgiver færdigforhandle og underskrive kontrakten, inden du tiltræder jobbet.

En ansættelseskontrakt er sammensat af såvel rettigheder som pligter for dig som ansat, derfor skal du være indforstået med, hvad der står i kontrakten, og hvilken betydning indholdet har for dig.

Hvis du er ansat pr. 1. juli 2023, har du krav på en ansættelseskontrakt, hvis din forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end 3 timer om ugen i en referenceperiode på 4 uger. 

Hvis du bliver ansat uden en fast bestemt arbejdsmængde, men har pligt til at møde ved tilkald, skal du også have en ansættelseskontrakt. Kravet om en kontrakt gælder, uanset om du ansættes hos en offentlig eller privat arbejdsgiver.

I kontrakten skal der som minimum stå oplysninger om:

 • Arbejdsgiver
 • Arbejdssted
 • Arbejdsopgaver
 • Ansættelsesdato
 • Varighed af ansættelsen
 • Prøvetid*
 • Ferie
 • Opsigelsesvarsel
 • Løn
 • Arbejdstid, evt. overarbejde
 • Vilkår for tilkaldelse og aflysning af arbejde*
 • Sociale sikringsordninger i ansættelsen*
 • Eventuel uddannelse*
 • Eventuel overenskomst.

*Det er et lovkrav at de markerede oplysninger fremgår af en ansættelseskontrakt, som er indgået den 1. juli 2023 eller senere.

Hvis du er ansat inden den 1. juli 2023, kan du anmode din arbejdsgiver om at få udleveret en ny ansættelseskontrakt eller supplerede din gældende kontrakt i overensstemmelse med de regler, der trådte i kraft pr. 1. juli 2023.

ADO har udarbejdet en studenterkontrakt ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver, som indeholder de punkter, en kontrakt som minimum skal indeholde, samt vilkår, som ADO anbefaler, du bliver omfattet af. Ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver vil mange af dine vilkår følge direkte af overenskomsten.

I ADO ser vi gerne din kontrakt igennem, inden du skriver under. Det er en god lejlighed til at gennemgå de forskellige vilkår, og hvad de betyder.

Skriv til ado-forhandling@ddd.dk eller ring på telefon 3871 0888.