Gå til sidens indhold

Kontrakt

Når du skal ansættes i et studiejob, er det vigtigt, at de vilkår, som virksomheden tilbyder, bliver skrevet ind i din ansættelseskontrakt


Uanset om din ansættelse er fast eller tidsbegrænset, bør du og din arbejdsgiver færdigforhandle og underskrive kontrakten, inden du tiltræder jobbet.

En ansættelseskontrakt er sammensat af såvel rettigheder som pligter for dig som ansat, derfor bør du være indforstået med, hvad der står i kontrakten, og hvilken betydning indholdet har for dig.

Du har krav på en ansættelseskontrakt, og kravet gælder, uanset om du ansættes hos en offentlig eller privat arbejdsgiver.

Din kontrakt skal som minimum indeholde oplysninger om:

 • Hvem arbejdsgiver er
 • Hvor arbejdsstedet er
 • En udførlig beskrivelse af dine arbejdsopgaver
 • Ansættelsesdato
 • Varighed af ansættelsen
 • Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid
 • Hvad du har af ferie herunder også oplyse om varigheden af andet betalt fravær, som fx barsel, seniordage eller omsorgsdage
 • Længden af dit og arbejdsgivers opsigelsesvarsel
 • Din løn og pension
 • Arbejdstid, og evt. overarbejde
 • Vilkår for tilkaldelse og aflysning af arbejde
 • Om ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomst.

Hvis du er ansat inden den 1. juli 2023, kan du anmode din arbejdsgiver om at få udleveret en ny ansættelseskontrakt eller supplerede din gældende kontrakt i overensstemmelse med de regler, der trådte i kraft pr. 1. juli 2023 i ny Lov om ansættelsesbeviser.

ADO har udarbejdet en studenterkontrakt ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver, som indeholder de punkter, en kontrakt som minimum skal indeholde, samt vilkår, som ADO anbefaler, du bliver omfattet af. Ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver vil mange af dine vilkår følge direkte af overenskomsten.

I ADO gennemgår vi gerne din kontrakt med dig, inden du underskriver. Det er en god lejlighed for dig til at forstå de forskellige vilkår i kontrakten, og hvad de vil betyde for dig.

Skriv til ado-forhandling@ddd.dk eller ring på telefon 3871 0888.

Kontakt

Ansatte Dyrlægers Organisation
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15.