Gå til sidens indhold

Tillidsrepræsentant i det offentlige

Som tillidsrepræsentant (TR) er du valgt af dine kollegaer til at varetage deres løn- og ansættelsesmæssige interesser på jeres fælles arbejdsplads.

Du repræsenterer kollegaerne i det samarbejde og de forskellige forhandlinger, der foregår med ledelsen. Du repræsenterer også ADO, da du er mange medlemmers primære kontakt til ADO.

På det offentlige arbejdsmarked er der en lang tradition for tillidsrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads. Din hovedopgave er at repræsentere ADOs medlemmer lokalt på arbejdspladsen og varetage deres løn- og ansættelsesmæssige interesser. Det er din pligt at gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Ledelsen har i øvrigt samme forpligtelse.

Dine opgaver som tillidsrepræsentant er:

  • At forhandle løn og tillæg for nyansatte
  • At forhandle lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger
  • At være med til at løse personsager og være medlemmernes "forsvarsadvokat", både når der er samarbejdsproblemer, og hvis advarsel eller afsked kommer på tale
  • At holde øje med, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

Du kan læse mere om arbejdet som TR her.

For oplysning om TR i det offentlige, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.