Gå til sidens indhold

Dansk Veterinærtidsskrift

Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er dyrlægernes fagblad og medlemsbladet for Den Danske Dyrlægeforening. DVT udkommer 11 gange årligt og læses også af mange andre med interesse for faget og det veterinære område end medlemmerne.

Læs DVT online på dvt.ddd.dk

Find ny faglig viden inden for dyrlægernes mange forskellige fag- og ansættelsesområder, dit arbejdsliv og meget mere.   

 

Som forening og med DVT sætter vi dyrlægers faglighed, professionen og arbejdsliv på dagsordenen indenfor områder som dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed hos dyr og mennesker samt bæredygtighed – One Health. Vi forholder os aktivt til udviklingen af dyrlægeområdet lokalt og internationalt og til de forandringer, der præger faget. DVT er her en vigtig kilde til ny faglig viden, fagpolitik og debat. 

Redaktionelt beskæftiger DVT sig med alle emner, der styrke medlemmernes faglige interesser og position, hvor vi som den eneste organisation i Danmark er specialiseret i at rådgive og støtte dyrlæger i alle faser af arbejdslivet. Det gælder for ansatte som selvstændige eller nyuddannede, og indenfor life science, dyrevelfærd og -sundhed, fødevaresikkerhed samt i klinisk praksis.

Fokus i DVT er blandt andet på arbejdsliv, karriere, kompetenceudvikling, fagpolitik og ny faglig viden (inklusive peer-review) inden for dyrlægernes fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

DVT formidler også jobannoncer og efteruddannelsestilbud. Jobannoncer, der indrykkes i DVT, kommer automatisk på joboversigten her på hjemmesiden. 

 • Redaktion

  Kontakt
  Dansk Veterinærtidsskrift
  Peter Bangs Vej 30
  DK-2000 Frederiksberg
  Telefon: 3871 0888
  E-mail: dvt@ddd.dk

  Redaktion
  Ansvarshavende redaktør Pia Rindom
  Direkte: 3913 1068
  E-mail: pr@ddd.dk

  Redaktionssekretær Katja Ambech
  Direkte: 3913 1067
  E-mail: kam@ddd.dk

  Udgiver
  Den Danske Dyrlægeforening
  Peter Bangs Vej 30
  DK-2000 Frederiksberg
  Telefon 3871 0888
  E-mail: ddd@ddd.dk 

  Indsendelse af manuskripter og debatindlæg - se forfattervejledning herunder.

  Faste skribenter
  Dyrlæge Lotte Frandsen
  Dyrlæge Aage Kristian Olsen Alstrup
  Dyrlæge Anders Permin
  Agronom Finn Strudsholm
  Dyrlæge Susanne Albæk Kolding
  Dyrlæge Irene Krøjer Hansen


  ISSN: 1902-3715

   

  Senest kontrollerede oplag: 4.043
  Periode: 2019–2020

 • Udgivelsesplan 2021
  ​Nr. Hos modtager senest
  ​1 ​Fredag 29.01
  ​2 ​Fredag 26.02
  ​3 ​Fredag 26.03
  ​4 ​Fredag 30.04
  ​5 ​Fredag 28.05
  ​6 ​Fredag 25.06
  ​7 ​Fredag 27.08
  ​8 ​Fredag 01.10
  ​9 ​Fredag 05.11
  ​10 ​Fredag 26.11
  ​11 ​Fredag 17.12

   

 • Forfattervejledning

  DVT formidler en bred vifte af fagartikler, herunder de såkaldte type 1-artikler (peer review - se særlig vejledning herunder).

  Manuskripter, indsendt til DVT, bør som hovedregel ikke sendes til andre danske fagblade – i hvert fald ikke i samme form.

  Optagelse af artikler i DVT aftales med redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk

  Omfang
  En artikel i DVT bør som udgangspunkt ikke være længere end 2.000 - 2.500 ord.

  Manuskript
  Du skal sende dit manuskript som et almindeligt Word-dokument til pr@ddd.dk.

  Undgå generelt forkortelser. Eneste undtagelse er latinske forkortelser. Husk altid at angive enheder. Det skal være SI-enheder.

  Figurer og billeder
  Figurer i form af billeder, illustrationer eller tegninger er meget velkomne og skal sendes særskilt i originalformat. Det kan evt. angives i teksten, hvor de hører hjemme. Husk at skrive en kort, fyldestgørende figurtekst.

  Tabeller og grafer
  Tabeller og grafer placeres sidst i manuskriptet og skal vedlægges som en særskilt Excel-fil. Husk angivelse af en forklarende tekst. Teksten skal være kort, men alligevel sådan, at tabellen kan forstås uden at læse i brødteksten.

  Ophavsrettigheder
  Retten til manuskriptet er forfatterens. Dog forbeholder DVT sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre artiklen på ddd.dk og dvt.ddd.dk.

  Hvor sender jeg manuskriptet hen?
  Alle manuskripter indsendes til Dansk Veterinærtidsskrift til redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk eller til dvt@ddd.dk.

   

  Forfattervejledning: Type 1 artikler (peer review)

  Type 1-artikler omfatter både originalartikler (den første offentliggørelse af et resultat) og oversigtsartikler (videnskabelige artikler, der giver en samlet vurdering af den forskning, som findes om et bestemt emne).

  Det videnskabelige indhold vil blive vurderet og godkendt af en faglig redaktør.

  Den eksterne redaktørs gennemgang af artiklen resulterer i én ud af tre mulige anbefalinger:

  • Godkendt uden bemærkninger
  • Godkendt med bemærkninger
  • Ikke godkendt (med begrundelse).

  Til selve review-processen skal der påregnes 1-2 måneder.

  Opbygning
  Type 1-artiklerne skal følge en opbygning bestående af rubrik (overskrift) eventuel underrubrik (underoverskrift) begyndende med et engelsk summary og et dansk sammendrag.

  Herefter kommer selv hovedteksten, der skal være opdelt i relevante afsnit, og som kan følge den faste opbygning: Indledning, baggrund (litteraturstudie), metoder, resultater, diskussion og konklusion.

  Omfang
  Type 1-artikler bør i omfang ikke overstige 2.500 ord (ekskl. referencer).

  Referencer
  Litteraturhenvisningerne nummereres fortløbende i den rækkefølge, de forekommer i teksten. 

  Henvisningerne angives ved referencetallet i parentes (arabertal). 

  Litteraturlisten
  Litteraturlisten skal opbygges efter følgende rækkefølge: Referencenummer, forfatterens efternavn samt initialerne på fornavn. Artiklens rubrik (overskrift), hvor alle ord - bortset fra det første - skrives med lille, uanset hvordan originalrubrikken er skrevet. Derefter følger tidsskriftets eller bogens navn, udgivelsesåret, volume/nummer samt første og sidste side.

  Så vidt muligt skal antallet af referencer holdes under 25-30.

  Forfatteroplysninger
  Forfatteroplysningerne ved type 1-artikler er mere detaljerede end andre artikler. Her angives titel, navn og fuldstændig adresse. Flere forfattere kan angives, men de skal alle have været aktivt medvirkende til artiklen og fortrolige med artiklens fulde indhold.

  Artikler på engelsk
  Type 1-artikel kan skrives på engelsk. Kontakt redaktionen for nærmere aftale.

   

 • Debat og kommentar

  Retningslinjer for kommentarer og debatindlæg i DVT

  For at sikre, at debatten i DVT føres i en sober og saglig tone, skal kommentarer og debatindlæg:

  • Fremstå seriøse
  • Holde sig til emnet.

  DVT forbeholder sig ret til at slette eller redigere indlæg, der:

  • Indeholder injurier, trusler, racistisk indhold eller grove nedsættende angreb på personer eller firmaer
  • Har indhold, der er i direkte strid med gældende lovgivning
  • Er i strid med Dyrlægeforeningens etiske og kollegiale regler.

  Debatindlæg og kommentarer sendes til Pia Rindom - pr@ddd.dk.

  Omfang
  Max 700 ord.

 • Abonnement

  Prisen for et års abonnement på Dansk Veterinærtidsskrift (11 numre) er kr. 969,- + moms og forsendelse. Hvis du ønsker at tegne et abonnement, skal du sende en mail til Lotte Dalgaard på ld@ddd.dk.

Kontakt

Pia Rindom
Ansvarshavende redaktør

pia.jpg