Gå til sidens indhold

Dansk Veterinærtidsskrift

Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er danske dyrlægers fagblad og medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Bladet læses også af mange andre med interesse for faget og det veterinære område.

Redaktionelt fokuserer DVT på alle emner, der styrke medlemmernes faglige interesser og position på arbejdsmarkedet. 

Fokus er bl.a. på arbejdsliv, løn og ansættelse, karriere, kompetenceudvikling, fagpolitik og ny faglig viden (inkl. peer-review) inden for dyrlægernes forskellige fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

DVT formidler også jobannoncer og efteruddannelsestilbud. Jobannoncer, der indrykke i DVT, kommer automatisk joboversigten her på hjemmesiden. 

 • Redaktion

  Dansk Veterinærtidsskrift
  Peter Bangs Vej 30
  DK-2000 Frederiksberg
  Telefon: 3871 0888
  E-mail: dvt@ddd.dk

  Redaktion
  Ansvarshavende redaktør Pia Rindom
  Direkte: 3913 1068
  E-mail: pr@ddd.dk

  Redaktionssekretær Katja Ambech
  Direkte: 3913 1067
  E-mail: kam@ddd.dk

  Udgiver
  Den Danske Dyrlægeforening
  Peter Bangs Vej 30
  DK-2000 Frederiksberg
  Telefon 3871 0888
  E-mail: ddd@ddd.dk 

  Indsendelse af manuskripter og debatindlæg - se forfattervejledning herunder.

  Faste skribenter
  Dyrlæge Lotte Frandsen
  Dyrlæge Aage Kristian Olsen Alstrup
  Dyrlæge Anders Permin
  Agronom Finn Strudsholm
  Dyrlæge Susanne Albæk Andersen
  Dyrlæge Irene Krøjer Hansen
  Dyrlæge Inge Larsen


  ISSN: 1902-3715

   

  Senest kontrollerede oplag: 4.083
  Periode: 2018–2019

 • Udgivelsesplan 2019
  ​Nr. Hos modtager senest
  ​1 ​Fredag 25.01
  ​2 ​Fredag 15.02
  ​3 ​Fredag 08.03
  ​4 ​Fredag 29.03
  ​5 ​Fredag 19.04
  ​6 ​Fredag 10.05
  ​7 ​Fredag 31.05
  ​8 ​Fredag 28.06
  ​9 ​Fredag 30.08
  ​10 ​Fredag 20.09
  ​11 ​Fredag 18.10
  ​12 ​Fredag 08.11
  ​13 ​Fredag 29.11
  ​14 ​Fredag 20.12

   

 • Forfattervejledning

  DVT formidler en bred vifte af fagartikler, herunder mere videnskabelige artikler – de såkaldte type I artikler.

  For alle typer af artikler, indsendt til DVT, gælder det, at de bør udformes, så de er interessante og forståelige for de fleste dyrlæger, uanset speciale.

  Manuskripter, indsendt til DVT, bør som hovedregel ikke sendes til andre danske fagblade – i hvert fald ikke i samme form.

  Optagelse af såvel type I artikler som andre faglige artikler i DVT aftales med redaktør Pia Rindom  pr@ddd.dk

  Omfang
  En artikel i DVT bør som udgangspunkt ikke være længere end 2.200 ord.

  Manuskript - se også vejledning for Type 1 artikler herunder 
  Manuskriptet sendes som et almindeligt Word-dokument til redaktionen pr. e-mail til pr@ddd.dk.

  Undlad spalter i teksten.

  Artiklen bør forsynes med en beskrivende, men kort overskrift. Det er en god ide at indsætte mellemrubrikker (mellemoverskrifter) i manuskriptet.

  Undgå generelt forkortelser. Eneste undtagelse er latinske forkortelser. Husk altid at angive enheder. Det skal være SI-enheder.

  Fodnoter bør generelt undgås. Brug om nødvendigt parenteser i teksten.

  Figurer og billeder
  Figurer i form af billeder, illustrationer eller tegninger er meget velkomne og skal sendes særskilt i originalformat. Det kan evt. angives i teksten, hvor de hører hjemme. Husk at skrive en kort, fyldestgørende figurtekst.

  Anvend så vidt muligt den største opløselighed (300 dpi).

  Tabeller og grafer
  Tabeller og grafer placeres sidst i manuskriptet eller som en særskilt Excel-fil. Husk angivelse af en forklarende tekst. Teksten skal være kort, men alligevel sådan, at tabellen kan forstås uden at læse i brødteksten.

  Komplicerede diagrammer kan være vanskelige at overskue. Det kan derfor være en god ide at medtage en ekstra illustration frem for at have en "proppet" figur.

  Ophavsrettigheder
  Retten til manuskriptet er forfatterens. Dog forbeholder DVT sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre artiklen på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside.

  Hvor sender jeg manuskriptet hen?

  Alle manuskripter indsendes til Dansk Veterinærtidsskrift til redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk eller til dvt@ddd.dk.

   

  Forfattervejledning for Type 1 artikler (peer review)

  Type I artikler omfatter både originalartikler (den første offentliggørelse af et resultat) og oversigtsartikler (videnskabelige artikler, der giver en samlet vurdering af den forskning, som findes om et bestemt emne).

  Det videnskabelige indhold vil blive vurderet og godkendt af en faglig redaktør.

  Den eksterne redaktørs gennemgang af artiklen resulterer i én ud af tre mulige anbefalinger:

  • Godkendt uden bemærkninger
  • Godkendt med bemærkninger
  • Ikke godkendt (med begrundelse)

  Til selve review-processen skal der påregnes 1-2 måneder.

  Opbygning
  Type I artiklerne skal følge en opbygning bestående af rubrik (overskrift) eventuel underrubrik (underoverskrift) begyndende med et engelsk summary og et dansk sammendrag. Herefter kommer selv hovedteksten, der skal være opdelt i relevante afsnit, og som kan følge den faste opbygning: Indledning, baggrund (litteraturstudie), metoder, resultater, diskussion og konklusion.

  Omfang
  Type 1 artikler bør i omfang ikke overstige 2.500 ord (ekskl. referencer).

  Referencer
  Litteraturhenvisningerne nummereres fortløbende i den rækkefølge, de forekommer i teksten. Litteraturlisten bliver således ikke alfabetisk.

  Henvisningerne angives ved referencetallet i parentes (arabertal). Eksempel: Nielsen (3), eller Nielsen og Andersen (4) eller Nielsen et al. (5). Årstal angives kun, når forfatteren udtrykkeligt ønsker at vise et kronologisk forløb.

  Litteraturlisten
  Litteraturlisten skal opbygges efter følgende rækkefølge: Referencenummer, forfatterens efternavn samt initialerne på fornavn. Artiklens rubrik (overskrift), hvor alle ord - bortset fra det første - skrives med lille, uanset hvordan originalrubrikken er skrevet. Derefter følger tidsskriftets eller bogens navn, udgivelsesåret, volume/nummer samt første og sidste side.

  Så vidt muligt skal antallet af referencer holdes under 25-30.

  Forfatteroplysninger
  Forfatteroplysningerne ved Type I er mere detaljerede end andre artikler. Her angives titel, navn og fuldstændig adresse. Flere forfattere kan angives, men de skal alle have været aktivt medvirkende til artiklen og fortrolige med artiklens fulde indhold.

  Artikler på engelsk
  Type I artikel kan skrives på engelsk. Kontakt redaktionen for nærmere aftale.

   

 • Debat og kommentar

  Omfang
  Max 700 ord

  Retningslinjer for kommentarer og debatindlæg i DVT

  For at sikre at debatten i DVT føres i en sober og saglig tone, skal kommentarer og debatindlæg:

  • Fremstå seriøse
  • Holde sig til emnet.

  DVT forbeholder sig ret til at slette eller redigere indlæg, der:

  • Indeholder injurier, trusler, racistisk indhold eller grove nedsættende angreb på personer eller firmaer
  • Har indhold, der er i direkte strid med gældende lovgivning
  • Er i strid med Dyrlægeforeningens etiske og kollegiale regler.

  Debatindlæg og kommentarer sendes til Pia Rindom pr@ddd.dk