Gå til sidens indhold

Dansk Veterinærtidsskrift

Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er dyrlægernes fagblad og medlemsbladet for Den Danske Dyrlægeforening. DVT udkommer 9 gange årligt.

 

Som forening og med DVT sætter vi dyrlægers faglighed, professionen og arbejdsliv på dagsordenen indenfor områder som dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed hos dyr og mennesker samt bæredygtighed – One Health. Vi forholder os aktivt til udviklingen af dyrlægeområdet lokalt og internationalt og til de forandringer, der præger faget. DVT er her en vigtig kilde til ny faglig viden, fagpolitik og debat. 

Redaktionelt beskæftiger DVT sig med alle emner, der styrke medlemmernes faglige interesser og position, hvor vi som den eneste organisation i Danmark er specialiseret i at rådgive og støtte dyrlæger i alle faser af arbejdslivet. Det gælder for ansatte som selvstændige eller nyuddannede, og indenfor life science, dyrevelfærd og -sundhed, fødevaresikkerhed samt i klinisk praksis.

Fokus i DVT er blandt andet på arbejdsliv, karriere, kompetenceudvikling, fagpolitik og ny faglig viden (inklusive peer-review) inden for dyrlægernes fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

DVT formidler også jobannoncer og efteruddannelsestilbud. Jobannoncer, der indrykkes i DVT, kommer automatisk på joboversigten her på hjemmesiden. 

Annonceinformation

 • Redaktion

  Ansvarshavende redaktør Pia Rindom
  Direkte: 6917 0168
  E-mail: pr@ddd.dk

  Kontorfuldmægtig Annette Maria Arent
  E-mail: amar@ddd.dk

  Kontakt
  Dansk Veterinærtidsskrift
  Thorvaldsensvej 57
  1871 Frederiksberg
  Telefon: 3871 0888
  E-mail: dvt@ddd.dk

  Indsendelse af manuskripter og debatindlæg - se forfattervejledning herunder.

  Faste skribenter
  Dyrlæge Lotte Frandsen
  Dyrlæge Aage Kristian Olsen Alstrup
  Dyrlæge Anders Permin
  Agronom Finn Strudsholm
  Dyrlæge Susanne Albæk Kolding
  Dyrlæge Irene Krøjer Hansen


  ISSN: 1902-3715

   

  Senest kontrollerede oplag: 4.091
  Periode: 2. halvår 2022 - 1. halvår 2023

 • Udgivelsesplan 2024

  Udgivelsesplan Dansk Veterinærtidsskrift 2024

  Nr. Omdeles fra 
  1 Mandag den 15. januar
  2 Mandag den 26. februar 
  3 Mandag den 20. marts
  4 Tirsdag den 21. maj
  5 Mandag den 24. juni
  6 Mandag den 26. august
  7 Mandag den 23. september
  8 Mandag den 28. oktober
  9 Mandag den 9. december

   

 • Forfattervejledning

  DVT formidler en bred vifte af fagartikler både på print og i det digitale magasin dvt.ddd.dk.

  Peer-review (type 1-artikler) optages kun online på dvt.ddd.dk med mulighed for kort sammendrag i det trykte blad (se særlig vejledning i boksen herunder).

  Alle artikler fra det trykte blad udkommer også online på dvt.ddd.dk

  Manuskripter, indsendt til DVT, bør som hovedregel ikke sendes til andre danske fagblade.

  Optagelse af artikler i DVT aftales med redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk

  Omfang
  Artikler til printudgave: Max 1.200-1.700 ord samt 2-3 figurer/tabeller.

  Længere faglige artikler optages kun online på dvt.ddd.dk. Omfang: Max 2.500 ord (eksklusive referencer, tabeller/figurer mv.)

  Manuskript
  Du skal sende dit manuskript til pr@ddd.dk.

  Undgå generelt forkortelser. 

  Figurer og billeder
  Figurer i form af billeder, illustrationer eller tegninger er meget velkomne og skal sendes særskilt i originalformat. Det kan evt. angives i teksten, hvor de hører hjemme. Husk at skrive en kort, fyldestgørende figurtekst.

  Tabeller og grafer
  Tabeller og grafer placeres sidst i manuskriptet og skal vedlægges som en særskilt Excel-fil. Husk angivelse af en forklarende tekst. Teksten skal være kort, men alligevel sådan, at tabellen kan forstås uden at læse i brødteksten.

  Ophavsrettigheder
  Retten til manuskriptet er forfatterens. Dog forbeholder DVT sig ret til vederlagsfrit at offentliggøre artiklen på ddd.dk og dvt.ddd.dk.

  Hvor sender jeg manuskriptet hen?
  Alle manuskripter indsendes til Dansk Veterinærtidsskrift til redaktør Pia Rindom pr@ddd.dk eller til dvt@ddd.dk.

   

  Forfattervejledning: Type 1 artikler (peer review)

  Optages kun online på dvt.ddd.dk

  Type 1-artikler omfatter både originalartikler (den første offentliggørelse af et resultat) og oversigtsartikler (videnskabelige artikler, der giver en samlet vurdering af den forskning, som findes om et bestemt emne).

  Det videnskabelige indhold vil blive vurderet og godkendt af en faglig redaktør.

  Den eksterne redaktørs gennemgang af artiklen resulterer i én ud af tre mulige anbefalinger:

  • Godkendt uden bemærkninger
  • Godkendt med bemærkninger
  • Ikke godkendt (med begrundelse).

  Til selve review-processen skal der påregnes 1-2 måneder.

  Opbygning
  Type 1-artiklerne skal følge en opbygning bestående af rubrik (overskrift) eventuel underrubrik (underoverskrift) begyndende med et engelsk summary og et dansk sammendrag.

  Herefter kommer selv hovedteksten, der skal være opdelt i relevante afsnit, og som kan følge den faste opbygning: Indledning, baggrund (litteraturstudie), metoder, resultater, diskussion og konklusion.

  Omfang
  Type 1-artikler bør i omfang ikke overstige 2.500 ord (eksklusive referencer, tabeller/figurer mv.). I tillæg til online-artiklen er der mulighed for at indsende et kort sammendrag (max 600 ord) til publicering i det trykte blad. 

  Referencer
  Litteraturhenvisningerne nummereres fortløbende i den rækkefølge, de forekommer i teksten. 

  Henvisningerne angives ved referencetallet i parentes (arabertal). 

  Litteraturlisten
  Litteraturlisten skal opbygges efter følgende rækkefølge: Referencenummer, forfatterens efternavn samt initialerne på fornavn. Artiklens rubrik (overskrift), hvor alle ord - bortset fra det første - skrives med lille, uanset hvordan originalrubrikken er skrevet. Derefter følger tidsskriftets eller bogens navn, udgivelsesåret, volume/nummer samt første og sidste side.

  Så vidt muligt skal antallet af referencer holdes under 25-30.

  Forfatteroplysninger
  Der skal angives navn, titel, ansættelsessted og fuldstændig adresse. Flere forfattere kan angives, men de skal alle have været aktivt medvirkende til artiklen og fortrolige med artiklens fulde indhold.

  Artikler på engelsk
  Type 1-artikel kan skrives på engelsk. Kontakt redaktionen for nærmere aftale.

   

 • Debat og kommentar

  Retningslinjer for kommentarer og debatindlæg i DVT

  For at sikre, at debatten i DVT føres i en sober og saglig tone, skal kommentarer og debatindlæg:

  • Fremstå seriøse
  • Holde sig til emnet.

  DVT forbeholder sig ret til at slette eller redigere indlæg, der:

  • Indeholder injurier, trusler, racistisk indhold eller grove nedsættende angreb på personer eller firmaer
  • Har indhold, der er i direkte strid med gældende lovgivning
  • Er i strid med Dyrlægeforeningens etiske og kollegiale regler.

  Debatindlæg og kommentarer sendes til Pia Rindom - pr@ddd.dk.

  Omfang
  Max 600 ord.

 • Abonnement

  Prisen for et års abonnement på Dansk Veterinærtidsskrift (9 numre) er i 2024 902 kroner plus moms og forsendelse.

  Hvis du ønsker at tegne et abonnement, skal du sende en mail til Annette Maria Arent på amar@ddd.dk.

Kontakt

Pia Rindom
Ansvarshavende redaktør

Pia Rindom