Gå til sidens indhold

Vedtægter og regler

Den Danske Dyrlægeforening har vedtægter, der gælder for hovedforeningen samt vedtægter for de separate organisationer under DDD - dvs. Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening. Hver faggruppe, regionalforening og faglige selskab har desuden egne vedtægter.

Vedtægterne omfatter bl.a. emnerne:

 1. Formål
 2. Medlemskab
 3. Kontingent
 4. Generalforsamling, herunder opstilling og valg til bestyrelsen
 5. Bestyrelsens sammensætning
 6. Regnskab.

Uddrag fra DDDs vedtægter:

§1

Den Danske Dyrlægeforening har til formål:

 • At samle danske dyrlæger til fremme af det kollegiale forhold
 • At fastlægge retningslinjer for god dyrlægeskik (etiske normer) og fremme den faglige udvikling.
 • At varetage dyrlægestandens faglige og fagpolitiske interesser
 • At varetage dyrlægestandens økonomiske og socioøkonomiske interesser
 • At hævde den veterinære uddannelses og forsknings betydning for samfundet
 • At medvirke til fremme af dyrs sundhed, trivsel og velfærd-

Etisk kodeks og etiske principper

DDDs hovedbestyrelse har vedtaget etisk kodeks og etiske principper, som det forventes, at alle medlemmer efterlever i deres daglige virke som dyrlæger. Heri kan du læse mere om, hvad der anses for god etik fx i forbindelse med honorering, henvisninger, journalskrivning og second opinion.