Gå til sidens indhold

Barselsorlov og økonomi

Din ret til at være væk på barsel og samtidig få dagpenge eventuelt suppleret af løn afhænger af, om du arbejder i det offentlige, i klinisk praksis eller om du er privatansat. Altså hvilken aftale eller overenskomst, du er omfattet af.

52 uger med barselsdagpenge

Barselsloven er blevet ændret, og reglerne nedenfor gælder for børn født fra og med 2. august 2022.

Du skal hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked, hvis orloven ikke ender med at blive omfattet af de barselsregler, som du ellers har varslet efter til sin arbejdsgiver. Denne problemstilling kan fx opstå, hvis terminsdatoen ligger efter den 2. august 2022, hvor de nye regler træder i kraft – men barnet fødes for tidligt.

Se her en gennemgang af de barselsregler, der gælder for børn født til og med 1. august 2022

Grundlæggende følger der 52 ugers barselsdagpenge med en fødsel, og det ændres ikke med de nye regler. Ud over dette kan forældrene dog holde orlov uden dagpenge. Samlet kan forældrene være væk fra arbejdet i 112 uger, hvis de fuldt ud benytter sig af rettighederne i barselsloven.

Dagpengeretten

Mødre er berettiget til følgende fravær med dagpenge: Fædre/medmødre er berettiget til følgende fravær med dagpenge:
4 ugers orlov forud for fødsel 2 ugers orlov, som skal holdes senest 10 uger efter fødslen
2 ugers orlov efter fødslen (dette er en pligtorlov for moderen), der skal holdes i forlængelse af fødslen 22 ugers orlov, der som hovedregel skal holdes, inden barnet fylder 1 år
8 ugers orlov, der skal holdes inden 10 uger efter fødslen  
14 ugers orlov, der som hovedregel skal holdes, inden barnet fylder 1 år  
I alt 28 uger I alt 24 uger

Hver forælder har 11 ugers øremærket barsel, som ikke kan overdrages til den anden forælder. Barslen går dermed tabt, hvis den af forældrene, som har retten ikke holder denne del af orloven.

Den resterende del af barslen kan overdrages.

 

 

Op til 60 uger for egen regning 

Når de 52 uger er brugt, har forældrene samlet ret til op til 60 ugers fravær mere for egen regning.

Fraværsretten er således længere end det man har dagpenge til.

Fraværsretten

Mødre kan være fraværende i følgende perioder: Fædre/medmødre kan være fraværende i følgende perioder:
4 uger efter fødsel 2 uger i forlængelse af fødslen
10 uger efter fødsel Derudover 32 uger
Derudover 32 uger  
I alt 46 uger I alt 34 uger

Hver af forældrene har, i forlængelse af ovennævnte fravær, mulighed for at forlænge barslen med 8 eller 16 ugers ubetalt orlov. Man kan dog kun forlænge med 8 uger, hvis man er ledig.

 • Økonomien på barsel som offentligt ansat

  Er du ansat i staten, er perioden med orlov før termin 6 uger, i kommuner og regioner er den 8 uger.

  Som offentligt ansat får mor, hvad der svarer til fuld løn i alle ugerne til og med 14 uger efter fødslen.

  Far får også, hvad der svarer til fuld løn i de to ugers orlov, han kan holde i samme periode.

  I de efterfølgende 32 uger, som I kan fordele mellem jer, kan:

  • Mor holde 6 uger med fuld løn
  • Far holde 7 uger med fuld løn
  • I kan yderligere dele 6 uger med fuld løn.

  Refusion fra dagpengesystemet

  Det er vigtigt at vide, at "fuld løn" dækker over, at arbejdsgiver får refusion fra dagpengesystemet, når du får fuld løn under barsel. Så egentlig betaler arbejdsgiver kun differencen mellem dagpengesatsen og lønnen.

  Man kan også sige, at du får løn, mens arbejdsgiver får dagpengene.

  Konsekvensen er, at uger med fuld løn også tæller som uger brugt på dagpenge. Det er et samlet regnskab.

   

 • Økonomien på barsel som ansat i klinisk praksis

  Som ansat i klinisk praksis får mor, hvad der svarer til fuld løn i alle ugerne fra 4 uger før termin til og med 25 uger efter barnets fødsel.

  Som far får du, hvad der svarer til fuld løn i de 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen samt i yderligere 8 uger.

  Det er en forudsætning, at du er medlem af DDD for at få disse uger med fuld løn. 

  Refusion fra dagpengesystemet

  Det er også vigtigt at vide, at "fuld løn" dækker over, at arbejdsgiver får fuld refusion igennem dagpengesystemet, den offentlig barselsfond samt DAs barselsfond, når du får fuld løn under barsel. Så når du er på barsel, koster det ikke din arbejdsgiver ekstra.

  Man kan også sige, at du får løn, mens arbejdsgiver får refusion i form af dagpengesystemet, den offentlig barselsfond samt DAs barselsfond. Konsekvensen er, at uger med fuld løn også tæller som uger brugt på dagpenge. Det er et samlet regnskab.

  BEMÆRK: Reglerne i barselsloven er ændret for børn født fra og med den 2. august 2022. Derfor er det vigtigt for far/medmor, der er ansat efter overenskomsten i klinisk praksis, at være opmærksom på, at såfremt de skal have de 2 ugers orlov efter barnets fødsel med fuld løn, skal orloven være afholdt inden for de første 10 uger efter barnets fødsel og ikke som omtalt i overenskomsten 14 uger efter barnets fødsel.

  Det fremgår af overenskomsten i klinisk praksis, at de 2 ugers orlov af de i alt 10 ugers orlov, som far/medmor kan få med løn, skal holdes umiddelbart i forlængelse af fødslen.

  Overenskomsten åbner dog også mulighed for, at det kan aftales med arbejdsgiver, at de 2 ugers orlov placeres frem til 14 uger efter fødslen. De øvrige 8 ugers orlov, kan lægges i indtil 46 uger efter fødsel.

  Det er dog en generel betingelse, for at få fuld løn, at arbejdsgiver får fuld refusion af barselsdagpengene for lønnen. Hvor den barselslov, der gælder for børn født til og med 1. august 2022, gav mulighed for at aftale placering af de 2 ugers orlov i op til 14 uger efter fødslen, er ordningen ændret i den barselslov, der gælder for børn født fra og med 2. august 2022, således at orloven på de 2 uger skal være afviklet senest 10 uger efter fødslen - ellers kan arbejdsgiver ikke få refusion af dagpengene.

  Lægges de 2 ugers fædre/medmor orlov således først efter, at der er gået 10 uger efter fødslen, kan far/medmor ikke forvente at få løn efter overenskomsten, fordi arbejdsgiver efter den nye barselslov ikke kan få refusion for barselsdagpengene.

 • Økonomien på barsel som privatansat

  På det private område, hvor der ikke er en overenskomst, kan de økonomiske rammer i forbindelse med barsel være vidt forskellige fra sted til sted. Så tjek din kontrakt, personalehåndbog og lignende.

  Som minimum gælder det dog, at:

  • Mor får, hvad der svarer til halvdelen af sin fulde løn i alle ugerne fra 4 uger før til 14 uger efter fødslen (funktionærloven), dog minimum dagpengestatsen.

  Refusion fra dagpengesystemet

  Det er vigtigt at vide, at halvdelen af "fuld løn" dækker over, at arbejdsgiver får refusion fra dagpengesystemet, når du får halv løn under barsel. Så egentlig betaler arbejdsgiver kun differencen mellem dagpengesatsen og den halve løn.

  Ydermere modtager arbejdsgiver refusion fra den offentlige barselsfond, hvorfor arbejdsgivers refusion ofte dækker mere end halv løn. Derfor bør du som minimum få ind i din kontrakt, at du har ret løn under barsel, svarende til den refusion arbejdsgiver modtager fra dagpenge og den offentlige barselsfond

  Man kan også sige, at du får halv løn, mens arbejdsgiver får dagpengene. Konsekvensen er, at uger med (halv) løn også tæller som uger brugt på dagpenge. Det er et samlet regnskab.

Er du i tvivl om reglerne om barsel, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.