Gå til sidens indhold

Barselsorlov og økonomi

Din ret til at være væk på barsel, fædreorlov og forældreorlov og samtidig få dagpenge eventuelt suppleret af løn afhænger af, om du arbejder i det offentlige, i klinisk praksis eller om du er privatansat. Altså hvilken aftale eller overenskomst, du er omfattet af.

52 uger med barselsdagpenge

Grundlæggende følger der 52 ugers dagpenge med en fødsel.

Alle har dog lov til at forlænge orloven i forbindelse med at blive forældre. Samlet kan I som mor og far være væk fra arbejde i 112 uger.

Det er blot kun i de 52 uger af disse, at I er garanteret en indkomst (dagpenge, eller dagpenge toppet op med løn). 

Regnestykket ser sådan her ud:

60 uger for egen regning

Når de 52 uger er brugt, har I samlet ret til 60 uger mere - for egen regning.

De 60 uger fungerer således:

 • De første 32 uger kan I som mor og far fordele mellem jer, så I hver især har gået hjemme i 32 uger i tiden efter mors allerførste 14 øremærkede uger.
 • Efterfølgende har I begge ret til 14 uger, i alt 28 uger. Alle disse uger er uden økonomisk kompensation. I har blot "retten til fravær".
 • Økonomien på barsel som offentligt ansat

  Er du ansat i staten, er perioden med orlov før termin 6 uger, i kommuner og regioner er den 8 uger.

  Som offentligt ansat får mor, hvad der svarer til fuld løn i alle ugerne til og med 14 uger efter fødslen.

  Far får også, hvad der svarer til fuld løn i de to ugers orlov, han kan holde i samme periode.

  I de efterfølgende 32 uger, som I kan fordele mellem jer, kan:

  • Mor holde 6 uger med fuld løn
  • Far holde 7 uger med fuld løn
  • I kan yderligere dele 6 uger med fuld løn.

  Refusion fra dagpengesystemet

  Det er vigtigt at vide, at "fuld løn" dækker over, at arbejdsgiver får refusion fra dagpengesystemet, når du får fuld løn under barsel. Så egentlig betaler arbejdsgiver kun differencen mellem dagpengesatsen og lønnen.

  Man kan også sige, at du får løn, mens arbejdsgiver får dagpengene.

  Konsekvensen er, at uger med fuld løn også tæller som uger brugt på dagpenge. Det er et samlet regnskab.

   

 • Økonomien på barsel som ansat i klinisk praksis

  Som ansat i klinisk praksis får mor, hvad der svarer til fuld løn i alle ugerne fra 4 uger før termin til og med 25 uger efter barnets fødsel.

  Som far får du, hvad der svarer til fuld løn i de 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen samt i yderligere 8 uger.

  Det er en forudsætning, at du er medlem af DDD for at få disse uger med fuld løn. Ellers er det blot dagpengesats.

  Refusion fra dagpengesystemet

  Det er også vigtigt at vide, at "fuld løn" dækker over, at arbejdsgiver får fuld refusion igennem dagpengesystemet, den offentlig barselsfond samt DAs barselsfond, når du får fuld løn under barsel. Så når du er på barsel, koster det ikke din arbejdsgiver ekstra.

  Man kan også sige, at du får løn, mens arbejdsgiver får refusion i form af dagpengesystemet, den offentlig barselsfond samt DAs barselsfond. Konsekvensen er, at uger med fuld løn også tæller som uger brugt på dagpenge. Det er et samlet regnskab.

 • Økonomien på barsel som privatansat

  På det private område, hvor I ikke er dækket af en overenskomst, kan de økonomiske rammer i forbindelse med barsel være vidt forskellige fra sted til sted. Så tjek din kontrakt, personalehåndbog og lignende.

  Som minimum gælder det dog, at:

  • Mor får, hvad der svarer til halvdelen af sin fulde løn i alle ugerne fra 4 uger før til 14 uger efter fødslen (funktionærloven).
  • Far får dagpenge i de to ugers orlov i samme periode.
  • I de efterfølgende 32 uger, som I kan fordele mellem jer, får den, der aktuelt er på orlov, dagpenge.

  Refusion fra dagpengesystemet

  Det er vigtigt at vide, at halvdelen af "fuld løn" dækker over, at arbejdsgiver får refusion fra dagpengesystemet, når du får halv løn under barsel. Så egentlig betaler arbejdsgiver kun differencen mellem dagpengesatsen og den halve løn.

  Ydermere modtager arbejdsgiver refusion fra den offentlige barselsfond, hvorfor arbejdsgivers refusion ofte dækker mere end halv løn. Derfor bør du som minimum få ind i din kontrakt, at du har ret løn under barsel, svarende til den refusion arbejdsgiver modtager fra dagpenge og den offentlige barselsfond

  Man kan også sige, at du får halv løn, mens arbejdsgiver får dagpengene. Konsekvensen er, at uger med (halv) løn også tæller som uger brugt på dagpenge. Det er et samlet regnskab.

Er du i tvivl om reglerne om barsel, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.