Gå til sidens indhold

Dyr skal tilses i natur- og rewildingprojekter

Vi må ikke give køb på dyrevelfærden, fordi der skal være mere vild natur i Danmark. Det er et af hovedbudskaberne i DDDs arbejde med at sikre dyrevelfærden for de store dyr, der udsættes i natur- og rewildingprojekter.

Hegn

Nuværende og kommende natur- og rewildingprojekter har siden det tidlige forår fået enorm opmærksomhed og til tider rejst en ophedet debat – både værdipolitisk og fra NGO’er og menigmand.

Set med Dyrlægeforeningens øjne rejser projekterne flere dyrevelfærds- og dyreetiske overvejelser, blandt andet fordi lovgivningen, der til DDDs store ærgrelse blev vedtaget kort før sommerferien, tillader, at store græssende dyr sættes ud i naturen i lukkede indhegninger, og at dyrene overlades til at skulle klare sig som vildtlevende dyr uden dagligt tilsyn, fodring og vand.

Fra lovgivningens side fraviger man altså visse af Dyrevelfærdslovens regler, og det har tydeliggjort de dyrevelfærdsmæssige risici, der kan være forbundet med rewildingprojekter. Dyrlægeforeningen har både på sociale medier, i høringssvar, pressemeddelelser, breve og interviews til landsdækkende medier forsøgt at forklare miljøminister Lea Wermelin, at dyr i indhegnede områder stiller krav til pasning og pleje på lige fod med andre dyrehold. 

DDD har også udarbejdet et politikpapir, der udtrykker DDDs holdning til pasningen af dyr i rewildingprojekter.

Lille sejr for DDD

Da det stod klart, at der var politisk flertal for loven til etablering af naturnationalparker, opfordrede Dyrlægeforeningen miljøministeren til at inddrage den veterinærfaglige viden i de to følgegrupper, der var nedsat til naturnationalparkerne. Veterinære kompetencer var til DDDs undren nemlig ikke repræsenteret i nogen af grupperne.

Miljøministeren var først ikke lydhør over for Dyrlægeforeningens ønske, men hun ombestemte sig og meddelte 7. juli i et brev, at Dyrlægeforeningen har fået en plads i følgegruppen for interessenter. Det var en lille sejr for DDD. DDD arbejder fortsat på at få en plads i den videnskabelige følgegruppe.