Gå til sidens indhold

Dyrlægernes viden er helt central – også i naturnationalparkerne

Dyrlægeforeningen opfordrer miljøminister Lea Wermelin til at inddrage den veterinærfaglige viden i arbejdsgrupperne under naturnationalparkerne.

Nuværende og kommende natur- og rewildingprojekter er gennem de seneste måneder blevet genstand for en kolossal interesse fra alle fronter – både værdipolitisk, fra NGO’er og menigmand. Den Danske Dyrlægeforening deler den samme interesse og er glad for, at der i alle lag af samfundet er så stor interesse for at sikre biodiversitet og bevare heterogene økosystemer.

- Men det er vigtigt for os at understrege, at der ikke må gås på kompromis med dyrenes sundhed, levevilkår og velfærd i bestræbelserne på at genskabe bæredygtige økosystemer og genindføre udvalgte arter, siger Dyrlægeforeningens formand, Hanne Knude Palshof.

Hun understreger, at vi skal huske, at der er stor forskel på biller og sommerfugle og så heste og køer, der udsættes bag hegn i naturen. Når store dyr sættes bag hegn, begrænses deres frihed til fødesøgning i et afgrænset område, og de har ingen naturlige fjender, der regulerer bestanden.

- Menneskeskabte og naturlige ændringer af habitater betyder også ændringer af dyrenes levevilkår og sundhed. Det giver en række udfordringer, som helt overordnet handler om, i hvilket omfang vi som mennesker er forpligtede til at sikre dyrenes levevilkår og fx bidrage med tilskudsfoder og sygdomsbekæmpelse, når det skønnes veterinærfagligt nødvendigt. Dyr under hegn er ikke vilde dyr og skal derfor behandles som farmede, og derfor hører de også ind under dyrevelfærdsloven, siger Hanne Knude Palshof og tilføjer:

- Det er yderst vigtigt, at man inddrager den veterinærfaglige viden, når dyr skal udsættes på naturarealer, idet vi ser et stort behov for, at der i højere grad tages vare på dyrenes interesser i både eksisterende og kommende naturnationalparker på et evidensbaseret grundlag. Dyrlæger kender dyrenes fysiologi, foderbehov og særligt udsatte perioder indgående, så derfor er der et klart behov for en dyrlæges viden og faglighed i denne sammenhæng.

Og af samme grund har DDD henvendt sig direkte til miljøminister Lea Wermelin med en opfordring til, at hun sørger for, at der indtræder en dyrlæge med særlig ekspertise på området i en af de to arbejdsgrupper under naturnationalparkerne.

- Vi håber meget, at ministeren kan se behovet for den dyrlægefaglige viden i relation til optimal varetagelse og succes for de kommende projekter, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde, siger Hanne Knude Palshof.