Gå til sidens indhold

Årsberetning 2020/2021

De små og store forandringer

Vi ved det godt. Det sker hele tiden. I vores helt nære omgivelser og på makroplan. De er store, og de er små; frydefulde og svære. De kan bringe os fremad, og de kan bremse os, så vi må ændre kurs. Vi forsøger at være omstillingsparate, agile, dynamiske, men sommetider bliver vi alligevel lidt tøvende og usikre på det ukendte. På de nye udfordringer. På forandringerne.

I det forløbne år er pandemien uden tvivl den mest omsiggribende forandring, vi har stået i. Den har ændret vores hverdag og påvirket vores arbejde, vores relationer og frihedsgrad. For nogle borgere og kollegaer har pandemien medført store menneskelige og materielle tab. For andre har den betydet økonomisk gevinst og nye, stærke relationer.

Fremtiden vil vise, i hvor høj grad vi nu er gearet til at håndtere globale pandemier og samarbejde på global plan i en verden som er under hurtig og konstant forandring. Vi ved mere nu, end vi gjorde tidligere. Men forandringer kommer der uden tvivl mange flere af.

Vi står over for en høj grad af uforudsigelighed. Selv med stadigt voksende viden om fx biodiversitet og klimaforandringer, zoonoser og sygdomsbekæmpelse, One Health, dyrevelfærd, telemedicin, dataindsamling, nye lægemidler og kunstig intelligens skal vi sammen håndtere store, globale udfordringer og samtidig tilpasse os et arbejdsmarked, som digitaliseres i høj hast. Vores arbejdsliv vil formentlig ændre sig markant på den lidt længere bane.

I Den Danske Dyrlægeforening skal vi naturligvis forsøge at »se om hjørner« og bidrage positivt til udviklingen. Gribe de nye muligheder og dygtiggøre os inden for de fagområder, hvor der opstår særlige behov for ny viden, evidens, samarbejde og praksis.

I det seneste år har vi arbejdet med at skabe en ny rammefortælling og en endnu stærkere samarbejdskultur i enhedsforeningen. Vi har markeret os med nye mærkesager og nye samarbejder både nationalt og internationalt.

På de indre linjer har vi indledt et nyt stærkt samarbejde med ligesindede kollegaer i Pharmadanmark. Det vil i første omgang give os et nyt fælles udsyn. På sigt ønsker vi også at skabe fælles projekter på tværs af fagligheder og på tværs af et arbejdsmarked, som åbner nye muligheder for indflydelse og videndeling. Det bliver spændende og udfordrende.

Vi håber, at mange har lyst til at spille en aktiv rolle. Udfordre gamle tankemønstre og afsøge nye kreative løsninger. Kunsten må være at spille godt sammen – både på den store klinge og i de små daglige berøringsflader, så vi sammen kan møde forandringerne i tillid, tryghed og med stor vilje til at se nye muligheder. På den måde kan vi hjælpe hinanden til at forblive dynamiske, agile og omstillingsparate.

Som et nyt tiltag udkommer Den Danske Dyrlægeforenings årsberetning i år i e-form. Følg de forskellige links herunder, og læs mere om arbejdet i DDD. Vi glæder os til at møde alle medlemmer på DDD Årsmødet 2021.    

Vel mødt den 7.-9. oktober i Nyborg.

Hanne Knude Palshof
Formand for Den Danske Dyrlægeforening

Links til DDDs årsberetning 2020/2021

DDD i nyt samarbejde: Ét sekretariat – to forskellige veje for tre foreninger 

Tal og fakta

Regnskab 2020

Dyrlæger og life science

Det fagpolitiske arbejde i udpluk:

Det internationale arbejde: Tæt på beslutningerne i Europa

Kompetenceudvikling: DDD hjælper dig videre med din karriere- og kompetenceudvikling

Dyrlægers mangeartede jobfunktioner (video)

Ansatte Dyrlægers Organisations årsberetning 2020/2021: ADO arbejder for dig og din trivsel og vilkår på arbejdsmarkedet

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings årsberetning 2020/2021: Et godt udgangspunkt for DAs medlemsvirksomheder

Fremtidens opgaver og udfordringer

 

Siden er en del af Den Danske Dyrlægeforenings årsberetning 2020/2021.