Gå til sidens indhold

Fremtidens opgaver og udfordringer

Den Danske Dyrlægeforening vil i det kommende år bruge kræfter på at styrke den allerede igangsatte strategiske udvikling, der skal øge servicen og kendskabet til foreningen. Blikket er rettet mod medlemmers ønsker og behov – både på lang og kort sigt. Opskriften er simpel: Jo flere tilfredse medlemmer, jo stærkere enhedsforening.

Udsnit Poster

Den fælles nye adresse i Codanhus og det øgede samarbejde med Pharmadanmark åbner nye faglige muligheder for at sætte fælles agendaer og imødekomme behov, særligt inden for life science-industrien, hvor også veterinærfaglige kompetencer i stigende grad finder anvendelse.

Begge foreninger er optaget af sundhed og sygdomsbekæmpelse og arbejder konsekvent og målrettet for at sikre solid faglighed omkring brugen af medicin. For at sikre bedst mulig sundhed skal forbruget af medicin bygge på evidens og en overordnet ansvarlig holdning efter devisen: Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt.

Som foreninger kan vi styrke hinanden i det politiske arbejde, og vi kan sammen vise nye veje i bekæmpelsen af antibiotikaresistens hos både dyr og mennesker.

På den lidt længere bane handler vores fælles berøringspunkter også om bæredygtighed, anvendelsen af ny teknologi, et mere fleksibelt arbejdsmarked og patientbehandling af høj kvalitet. Det er udfordringer, som vores velfærdssystem står over for, og det er udfordringer, som kræver dygtige medarbejdere og en evne til at tænke og arbejde på tværs af fagligheder.

Citat Et af de fælles mål er centreret om One Health-perspektivet og om at bidrage til en større fokus på sundhed for både dyr og mennesker.

Endnu mere fokus på One Health

Et af de fælles mål er centreret om One Health-perspektivet og om at bidrage til en større fokus på sundhed for både dyr og mennesker. Direkte og indirekte skal DDD bidrage til en effektiv patientbehandling og medicinbehandling. Og det handler blandt andet også om at sikre, at fremtidens nyuddannede kandidater og den veterinærfaglige arbejdsstyrke bedst muligt kan løse de opgaver, som samfundet efterspørger.

Læs mere: Pharmadanmark: DDDs nye samarbejdspartner

Tættere dialog med erhvervslivet og universiteterne

Den Danske Dyrlægeforening vil derfor styrke dialogen med de akademiske miljøer på universiteterne og søge nye partnerskaber med erhvervslivet. Her må der ikke være berøringsangst. Der skal tænkes nyt og muligvis utraditionelt.

Det kunne fx gå i retning af at udvikle nye modeller for efteruddannelse og nye modeller for klinisk praksis i løbet af kandidatuddannelsen. På den måde får vi også et tættere bånd til fremtidige medarbejdere og fremtidens arbejdsstyrke. Det kan blive til gensidig glæde og mere smidig rekruttering inden for flere af vores faglige specialer.

Vi skal evne at gribe mulighederne og bidrage med konstruktive og fleksible løsninger på, hvordan de veterinærfaglige kandidater kan blive endnu dygtigere klinikere med solid praktisk træning i at håndtere svin, kvæg, heste og familiedyr. Ligesom Fødevarestyrelsen forhåbentlig også vil bidrage med en åben og inviterende indstilling til nye former for praktikophold.

Med regeringens ønske om udflytning af studiepladser til Foulum står Københavns Universitet over for konkrete økonomiske, logistiske og faglige udfordringer, som vi er oplagte samarbejdspartnere til at bidrage til at finde løsninger på. Lignende erfaringer er allerede etableret i UK og Holland og kan også i Danmark inspirere os til at nytænke vores uddannelser, aktivt at anvende ny teknologi og finde nye veje, som styrker de veterinærfaglige kompetencer og samarbejdet på tværs af sektorer.

Det vil også styrke vores arbejdsforhold (ADO/DA), så vi sikrer en stærk branche fremadrettet – fastholdelse af medarbejdere er hot.

Flere vigtige indsatsområder

Desuden vil det stigende antal nye digitale værktøjer inden for virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), sensorer, robotter og telemedicin uden tvivl åbne nye muligheder for både behandling og forebyggelse, som vi end ikke kan gøre os forestillinger om endnu. Perspektiverne er store, og Den Danske Dyrlægeforening står over for mange spændende valg, debatter og tiltag i de kommende år.

Citat Vi kan ikke det hele på en gang, men vi kan nå rigtig langt med en stor vilje til at finde løsninger sammen.

Men vi skal naturligvis også fastholde vores hidtidige fokus og fortsætte det arbejde, som vi har igangsat inden for vigtige områder som fx dyrevelfærd. Vi skal være en tydelig stemme i debatten om dyretransporter, vi skal kæmpe for god velfærd både der og i naturnationalparker. Vi skal sikre rettidig og effektiv håndtering ved udbrud af husdyrsygdomme, og vi skal stå på mål for både sund avl og ansvarlig anvendelse af medicin.

På vej mod en ny æra

På den helt nære og langt kortere bane skal det kommende år også handle om at få etableret et effektivt og serviceorienteret sekretariatsfællesskab med Pharmadanmark. Et sekretariat, som sætter høj standard for mod, kreativitet og nye aktiviteter til gavn for begge foreningers medlemmer. Det er naturligvis helt essentielt for Den Danske Dyrlægeforening, at både medlemmer og medarbejdere oplever at kunne bidrage positivt til foreningens udvikling og styrke både indflydelsen og rækkevidden af de veterinærfaglige kompetencer.

DDD er på vej mod en ny æra, og vi står på et stærkt fundament af engagement og viden. De kommende år bliver spændende, men vil helt sikkert også kræve svære til- og fravalg. Vi kan ikke det hele på en gang, men vi kan nå rigtig langt med en stor vilje til at finde løsninger sammen og arbejde sammen – også uden for vores nære og allerede veletablerede kredse.