Gå til sidens indhold

Fokus på digitalisering og sikre løsninger

Dyrlægeforeningen arbejder for bedre digitale løsninger og hjælper dyrlæger med at navigere i og sikkert anvende veterinær telemedicin som et redskab.

103114035 L

Gennem det sidste årti har digitaliseringen for alvor gjort sit indtog i dyrlægernes hverdag. Flere og flere funktioner bliver digitaliserede: Elektroniske patientjournalsystemer optimeres til brugen i praksis, et moderniseret VetStat så dagens lys i 2021, og Dyrlægeforeningen arbejder ihærdigt for blandt andet at systematisere indsamling af diagnoser i et egentligt register. Et mål for DDDs arbejde er også at bidrage til at skabe fundamentet for dyrlægers brug af telemedicin og ikke mindst, at dyrlægerne får adgang til en veterinær receptserver, som længe har været efterspurgt.

Klare rammer for brug af telemedicin

I 2020 tog DDD initiativ til et politikpapir om veterinær telemedicin. Behovet for at tilkendegive vores holdning opstod, idet flere udbydere efterhånden tilbyder telemedicinske ydelser, men lovgivningen på området er fortsat uklar. Det kan derfor være vanskeligt for dyrlæger at navigere i, når nye behov og ydelser opstår som følge af tidens tendenser, men reglerne samtidig ikke er blevet »prøvet« – hvad kan man, og hvad må man?

I april 2021 tog Dyrlægeforeningen initiativ til et dialogmøde med Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer. Her drøftede man perspektiver og begrænsninger i anvendelsen af veterinær telemedicin set med de forskellige interessenters øjne.

Med udgangspunkt i DDDs politikpapir havde de fremmødte en åben og uforpligtende dialog om, hvordan telemedicin åbner muligheder for eksempelvis indhentning af supplerende information i produktionsdyrsbesætninger, syn af dyr, ordinationer og ikke mindst, hvordan dyrlægers ansvar og muligheder ses fra forskellige perspektiver.

Efterfølgende har DDDs faggrupper videreført dialogen med Fødevarestyrelsen, og dette arbejde fortsætter i 2021. Flere forhold er endnu uafklarede, men Dyrlægeforeningens perspektiv er blandt andet at få klarhed over dyrlægens ansvar i forbindelse med telemedicinske ydelser, muligheder og begrænsninger inden for nuværende lovgivning, og hvordan vi kan sikre yderligere forskning og erfaring fra ind- og udland om telemedicin i både human og veterinær praksis.

Se DDDs politikpapir om telemedicin

Se FVEs politikpapir om telemedicin

En veterinær receptserver har høj prioritet

I april 2021 holdt Dyrlægeforeningen et møde med Lægemiddelstyrelsen, hvor man præsenterede tankerne om, hvordan en mulig veterinær receptserver kan opbygges. Forud herfor har vi indhentet erfaringer fra andre lande som eksempelvis Italien og Sverige og haft flere dialogmøder med relevante aktører.

DDD ser gerne en receptserver, der er under indflydelse af offentlig styring. Hver dag indkøber og ordinerer dyrlæger medicin via apotek, og alle disse data mener DDD ikke bør ligge i private virksomheders hænder, hvor kommercielle interesser kan spille uhensigtsmæssigt ind.

Dialogen med Lægemiddelstyrelsen er etableret, og DDD ser gode muligheder for, at den veterinære receptserver, med velvilje fra Lægemiddelstyrelsen, kan blive en realitet inden for en overskuelig tidshorisont.

Det er væsentligt, at løsningen bliver implementeret i samarbejde med de eksisterende journalsystemer, at den sparer dyrlægerne tid i hverdagen og fungerer gnidningsfrit med de danske apoteker landet over. Derved vil dyrlæger og dyreejere få optimal adgang til veterinærmedicin under forhold, som sikrer, at både dyrlægers og dyreejeres data behandles fortroligt fra ordination til udlevering.