Gå til sidens indhold

Den Danske Dyrlægeforening er din stemme i samfundet

DDD er med i de politiske beslutningsprocesser på en lang række områder. Målet er at sikre, at dyrlægernes stemme bliver hørt.

C6A3856

Den Danske Dyrlægeforening arbejder hele tiden på at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dyrlægernes arbejdsliv og det veterinære fag. Derved er vi med til at skabe de bedste betingelser for dyrlægers faglige virke til gavn for dyr og menneskers sundhed og velfærd.

Det fagpolitiske arbejde indebærer en tæt kontakt med myndighederne og med andre interesseorganisationer. DDD fungerer fx som sparringspartner og høringspart for myndighederne i veterinære spørgsmål. På den måde arbejder DDD for at sikre, at rammerne på veterinærområdet bedst muligt tilgodeser den veterinære profession. DDD er dyrlægernes fælles stemme og taler både medlemmernes og dyrenes sag.

Herunder kan du læse mere om nogle af de sager, Dyrlægeforeningen har sat på dagsordenen inden for det seneste år.

Hvordan får DDD politisk indflydelse?

Ud over at følge og forholde os til den nationalpolitiske udvikling på veterinærområdet tager DDD også initiativ til at sætte sager på dagsordenen.

De lovgivningsmæssige rammer for danske dyrlægers arbejde kommer både fra danske regler og EU-regler. På den baggrund er det essentielt, at DDD er til stede og påvirker beslutningerne i både det europæiske og danske politiske system, fx via høringssvar. DDD sætter ofte sit fingeraftryk og er i løbende og tæt kontakt med Folketingets politikere og myndigheder både før og under forhandlingerne om nye love eller regelsæt.

Her kan du se listen med høringssvar, som DDD har afgivet i år og tidligere år