Gå til sidens indhold

Dyrlægers viden om zoonoser er central

Minksagen udryddede et helt erhverv og fik store menneskelige omkostninger. DDD forbereder sig på, hvad vi kan gøre bedre, næste gang en pandemi udfordrer dyrs og menneskers sundhed.

20201207 174002 L 68Mb

Her knap et år efter at de første minkbesætninger blev slået ned, er der i dag gabende tomt i burene i de tidligere minkbesætninger. COVID-19 satte en stopper for minkproduktionen i Danmark på grund af smitten mellem dyr og mennesker. Sagen og regeringens håndtering af hele forløbet har rejst voldsom kritik fra erhvervet, der ligesom Dyrlægeforeningen undres over, hvorfor det gik så vidt.

Læs mere: Minkforløbet skal lære os, hvordan vi ikke skal gøre

Mange dyrlæger har været involveret både i den epidemiologiske side af sagen og den praktiske håndtering, herunder de praktiserende dyrlæger med ansvar for sundhedsrådgivningen i minkbesætningerne samt Fødevarestyrelsens dyrlæger med aflivningerne af de mange millioner af mink.     

Som forening har DDD givet væsentlige input til mulig risikohåndtering, som måske kunne forhindre nedslagning af Danmarks minkproduktion – desværre blev der ikke lyttet til DDD, hvilket vi står uforstående over for.

Læs mere: Vi har masser af viden at bidrage med 

Statens Serum Institut (SSI) har for nyligt udarbejdet en opdateret risikovurdering af den humane sundhed, hvis minkproduktion genoptages fra årsskiftet. Den sundhedsfaglige vurdering indeholder dog ikke forslag til løsninger baseret på veterinærfaglig ekspertise, og der er heller ikke i risikovurderingen taget højde for smittebeskyttelse og smittebegrænsende tiltag.

Citat På baggrund af forløbet med mink har DDD nedsat en zoonosegruppe, der skal identificere de risici, som i bred forstand er forbundet med interaktionen mellem dyr og mennesker.

Sundhedsmyndighederne opererer i denne sammenhæng tilsyneladende ud fra en forventning om helt at kunne eliminere risikoen for smitte mellem dyr og mennesker, hvilket DDD mener er helt urealistisk. Over 60 pct. af alle smitsomme sygdomme hos mennesker har sit ophav fra dyr, og DDD må insistere på, at vi skal lære at håndtere risici, da en egentlig elimination vil kunne have uoverskuelige konsekvenser for dyrehold og fødevareproduktion. 

Læs mere: Ærgerligt, at SSI ikke har inddraget smittebeskyttelse i vurdering  

Næste gang en pandemi udfordrer dyrs og menneskers sundhed

På baggrund af forløbet med mink har DDD nedsat en zoonosegrup­pe, der skal identificere de risici, som i bred forstand er forbundet med interaktionen mellem dyr og mennesker og synliggøre dyrlægernes kompetencer og vigtighed inden for håndtering og bekæmpelse af zoonoser.

Aktuelt presser svineinfluenza sig på i svineproduktionen, men flere andre patogener udgør en potentiel risi­ko, hvilket arbejdsgruppen vil tage bestik af for at være på forkant med udviklingen af zoo­noser. Ad hoc-gruppen er nedsat af Hovedbestyrelsen og inkluderer repræsentanter fra Faggruppe Svin, Faggruppe Dyresundhed og Fødevare­sikkerhed og Faggruppe Biomedicin.

Læs mere om ad hoc-gruppen her