Gå til sidens indhold

DDD: Ærgerligt at SSI ikke har inddraget smittebeskyttelse i vurdering 

Statens Serum Institut (SSI) har for nyligt udarbejdet en opdateret risikovurdering af den humane sundhed, hvis minkproduktion genoptages fra årsskiftet. Den sundhedsfaglige vurdering indeholder dog ikke forslag til løsninger baseret på veterinærfaglig ekspertise, og der er heller ikke i risikovurderingen taget højde for smittebeskyttelse og smittebegrænsende tiltag.

Foto: © www.mysona.dk

Den Danske Dyrlægeforenings formand, Hanne Knude Palshof, kritiserer vurderingen over for Berlingske, som skriver

»I Den Danske Dyrlægeforening beskriver formand Hanne Knude Palshof ligefrem risikovurderingen som »spild af tid.«

»Når man definerer opgaven så smalt, kan SSI ikke gøre andet end at besvare opgaven. Hvis opgaven er stillet forkert, og det synes vi, at den er, er det ikke SSIs fejl, at den forkert besvaret,« siger dyrlægeformanden.«

Hanne Knude Palshof understreger: 

- Det er rigtig ærgerligt, at Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut ikke ser på de scenarier, der kan forebygge smitte mellem dyr og mennesker. Det ser ud, som om man forlanger, at der ikke må eksistere en risiko for SARS-CoV-2 i mink overhovedet. Og det bliver svært helt at eliminere. Der er masser af sygdomme forårsaget af virus, bakterier og parasitter, som smitter mellem dyr og mennesker. Det har vi lært at håndtere, acceptere og leve med. Hvis vi ikke gjorde det, ville det være utroligt svært overhovedet at holde dyr i Danmark, siger formanden. 

Den Danske Dyrlægeforenings undrer sig over, at der i SSI’s vurdering slet ikke er indarbejdet veterinærfaglige input om netop smittebeskyttelsesforanstaltninger.  

Det er karakteristisk i Danmark, at dyrlæger, besætningsejere og veterinær- og fødevaremyndigheder har et stærkt fagligt samarbejde om netop smittebeskyttelse. Den viden og erfaring mener Dyrlægeforeningen bør bringes i spil, når vi fortsat ønsker at opretholde husdyrhold og sikre madproduktion. Det kræver kontrol, veterinærfaglig indsigt og fagligt samarbejde at reducere risici for smittespredning, herunder også pandemier. Derfor er det kritisabelt, at myndighederne tilsyneladende opererer ud fra en forventning om helt at kunne eliminere risikoen for smitte mellem dyr og mennesker – det er ikke en realistisk præmis, når vi taler om zoonotiske agenser.  

Hvis den præmis skal være gældende i fremtiden, kan der ganske enkelt ikke holdes dyr i Danmark – hverken produktionsdyr eller kæledyr. Og det er næppe et ønskescenarie for nogen! 

Foto: © www.mysona.dk