Gå til sidens indhold

Ugunstige vilkår i hestehandler

Når vi går ind i 2022, er heste ikke længere omfattet af købelovens afsnit om forbrugerkøb. Dyrlægeforeningen kæmpede imod, at heste undtages fra reglerne i den nye lovgivning, fordi det kommer til at forringe hestevelfærden og stille den handelsundersøgende dyrlæge i en udsat position.

Shutterstock 1175510683

I begyndelsen af marts måned fremsatte justitsministeriet et lovforslag om at undtage heste fra købelovens forbrugerafsnit. Lovforslaget blev desværre senere vedtaget, til trods for at ministeriets eget udvalg pegede på en anden løsning, hvor handel med heste fortsat omfattedes af reglerne.

Den Danske Dyrlægeforening udtrykte allerede fra første færd sin bekymring over lovforslaget, som fra 2022 får omfattende betydning for handler med heste, idet formodningsreglen bortfalder, og der nu bliver aftalefrihed i forhold til reklamationsfrist, når man køber en hest fra en professionel sælger.

Både forbruger og dyrlæge kan komme i klemme

I praksis åbner ændringerne i købeloven op for, at heste juridisk kan købes som beset, også selv om forbrugeren er privatperson, og hesten købes hos en professionel sælger. Og købes hesten ikke som beset, kan vi forvente at se, at der i praksis vil blive anvendt bekymrende korte reklamationsfrister i kontrakterne mellem køber og sælger.

Efter Dyrlægeforeningens opfattelse kommer dette selvsagt til at betyde en forringelse af private køberes retsstilling, men det øger også presset på hestevelfærden i forbindelse med handler. Vi ser med bekymring på, at flere heste, som slet ikke er salgbare, fx på grund af skader eller adfærdsproblemer, sættes til salg, fordi det er sælgers marked.

Erhverves sådan en hest, vil køber ikke kunne reklamere over hesten, hvis den er købt som beset, medmindre køber kan løfte bevisbyrden for, at sælger eventuelt har begået svig. DDD frygter dermed, at mange heste og private købere uden professionel indsigt i heste tages som gidsler i denne sammenhæng.

Øget pres på dyrlæger

Den ændrede købelov vil naturligt også medføre et øget pres på den handelsundersøgende dyrlæge. Godkendes en hest i en handel, og det efterfølgende viser sig, at hesten har et problem, som køber, på grund af kontrakten, ikke kan reklamere over for sælger, må vi forvente en øget risiko for, at køber vil mene, at det er dyrlægen, der bærer skylden. Derfor kan vi forvente flere handelssager, hvor dyrlæger indstævnes.

Citat Det juridiske og økonomiske pres på dyrlægen risikerer at medføre et øget psykisk arbejdspres.

Antallet af syns- og skønssager er i forvejen kraftigt stigende, og i knap en tredjedel af sagerne, som DDD har kendskab til, er dyrlægen medindstævnet. Det juridiske og økonomiske pres på dyrlægen risikerer at medføre et øget psykisk arbejdspres.

Dyrlægeforeningen har delt sin bekymring for både hestevelfærden og den handelsundersøgende dyrlæges rolle i diverse medier og blandt politikerne på Christiansborg. DDD fik også foretræde for justitsministeriets retsudvalg, inden lovforslaget kom til afstemning, hvor vi fremsatte vores synspunkter og besvarede spørgsmål fra ordførerne.

Et stort lobbyarbejde foregik også sammen med Forbrugerrådet TÆNK og Dyrenes Beskyttelse, som alle stod op imod de store avlsorganisationer, der længe har kæmpet for sælgernes interesse: at undtage heste fra købelovens forbrugerafsnit. Til trods for dette valgte man i Folketinget alligevel at stemme for lovforslaget, som indgik som en mindre del af et samlet lovforslag om regulering af købelovens bestemmelser.

Udsigt til flere tvister

Faggruppe Heste har analyseret 6 års syns- og skønssager, hvor syns- og skønsmænd foreslås via et udvalg under Faggruppe Heste. Over 50 procent af sagerne handler om ridelighedsproblemer. Ved handelsundersøgelser ses hesten typisk ikke redet, og det kommer Faggruppe Heste heller ikke til at anbefale, at man gør fremadrettet – simpelthen fordi dyrlægerne ikke er uddannet til dette. Gør dyrlægerne det alligevel, påtager man sig et yderligere ansvar i forbindelse med handelstviste.

Citat Faggruppe Heste har taget en række initiativer for at beskytte medlemmerne bedst muligt som følge af købelovsændringen.

Dyrlægernes forsikringsselskab forholder sig pt. afventende i forhold til, om der kommer et øget antal retssager mod dyrlæger efter købelovsændringen. Risikoen er en stigning i præmien, eller at vi som faggruppe ganske enkelt ikke vil kunne dækkes af en forsikring, såfremt vi bliver for dyre at forsikre.

DDD forsøger at beskytte hestedyrlægerne yderligere

Faggruppe Heste har taget en række initiativer for at beskytte medlemmerne bedst muligt som følge af købelovsændringen. Disse initiativer vedrører blandt andet en ny ansvarsfraskrivelse i handelsattesten og et nyt setup for dopingprøver, som kan udtages i forbindelse med handelsundersøgelsen. Disse initiativer vil blive præsenteret for medlemmerne på årsmødet 2021 og i DDDs medier.