Gå til sidens indhold

Vi skal højne ambitionerne for dyrevelfærden i Danmark

I fællesskab skal vi holde fokus på at tage ansvar for dyrenes sundhed og velfærd. Den nye dyrevelfærdslov har banet vejen, men der er fortsat mange knaster.

Shutterstock 1933474292

I februar 2020 vedtog Folketinget en dyrevelfærdslov som en del af en større omlægning af lovstrukturen (lovkompasset). Dyrevelfærdsloven danner afsættet for en efterfølgende revidering af en del andre bekendtgørelser med betydning for forskellige dyrearter.

Efter vedtagelsen af dyrevelfærdsloven kastede Den Danske Dyrlægeforening sig derfor over det forberedende arbejde med at sikre, at de bestemmelser, som man mangeårigt har kæmpet for i fx lov om hold af heste, ville blive videreført og forbedret i de nye bekendtgørelser. Dette i samarbejde med både Dyrenes Beskyttelse og andre interessenter.

Dyrlægeforeningen henvendte sig derfor med en liste af ønsker og initiativer til de politiske dyrevelfærdsordførere, fødevareministeren og departementet og havde held til at komme i dialog og fremføre vores synspunkter om, hvordan moderniseringerne bør tilgodese en forbedret dyrevelfærd.

Nogle af de punkter, som Dyrlægeforeningen har fremført, er blandt andet:

  • At der er behov for uddannelse af personale, der beskæftiger sig med dyr, herunder at stille krav til registrerede beslagsmede for dyr af hesteslægten og krav til arbejdet med beskæring af klove og tandpleje.
  • At sikre katte rettigheder og beskyttelse under gældende lovgivning; der bør stilles krav til mærkning og registrering samt regler for mindstekrav for hold af katte (opdræt og pensioner mv.), jævnfør reglerne for hunde.
  • At sikre dyrevelfærd via de krav, der stilles for udegående dyr, herunder med særligt fokus på den øgede anvendelse af helårlig afgræsning og rewilding i naturnationalparker, hvor foder og vand bør sikres.
  • At sikre regler for bedøvelse forud for operative indgreb som fx haleamputation af lam og fokus på at sikre alle dyr smertebehandling efter smertevoldende indgreb.
  • At aflivning af hvalpe og killinger under 1 uge alene må foretages af dyrlæge eller person med uddannelse i aflivningen (ikke lægmand).

DDD mener, at der i høj grad er plads til forbedringer, og rejste derfor kritik, da bekendtgørelserne i 2021 blev videreført uden større moderniseringer. Der er dog fortsat håb for en ændring af reglerne, da det fra politisk hold er lovet, at bekendtgørelserne vil blive taget op til revidering og modernisering, og hvor vi som interessenter skal inddrages.

Læs mere: Hastværk dumper ambitionerne om god dyrevelfærd for alle dyr

Arbejdet med ekstrem avl, samarbejde med interessenter omkring ulovlig import og hvalpekøb med henblik på udarbejdelse af vejledninger og PR-kampagner, er ligeledes vigtige indsatsområder.

Citat DDD har ligeledes i mange år kæmpet for at forbedre kattenes status og rettigheder.

DDD har ligeledes i mange år kæmpet for at forbedre kattenes status og rettigheder og finder derfor de nye regler om formidling af katte, der trådte i kraft 1. juli 2021, utilstrækkelige og uambitiøse i forhold til målet om at sikre ansvarlighed over for danskernes foretrukne familiedyr.

Læs mere: Regeringen bør stræbe højere på kattenes vegne

Det er DDDs hensigt fortsat at sætte fokus på god dyrevelfærd for alle dyrearter og aktivt bidrage til at dette sker på et fagligt og evidensbaseret grundlag gennem kommende høringer og gennem at fastholde en dialog med politikerne og departementet og derigennem højne ambitionerne for dyrevelfærden i Danmark.