Gå til sidens indhold

Høringssvar om 12 bekendtgørelser i medfør af Dyrevelfærdsloven

 

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) bakker op om regelforenklingen af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet. Det er samtidigt væsentligt for DDD, at der i processen med regelforenklingen ikke sker forringelser i forhold til gældende lovgivning og dyrevelfærden.

Læs DDDs høringssvar