Gå til sidens indhold

Regeringen bør stræbe højere på kattenes vegne

Regeringens forslag om ændring af mark- og vejfredsloven imødekommer på ingen måde det enorme behov, der er for at få bedre kontrol over kattepopulationen i Danmark. Andelen af indleverede katte til internaterne bliver ved med at stige – der har aldrig før været så mange ejerløse katte som nu. Den Danske Dyrlægeforening mener, at det er stærkt tvivlsomt, at flere katteejere får mærket deres kat ad frivillighedens vej blot ved at fjerne fremlysningspligten for umærkede katte, som der er lagt op til i lovforslaget.

COLOURBOX5104950

Forslaget om ændring af mark- og vejfredsloven indeholder en lempelse af reglerne for fremlysning af optagne katte, således at katte, der ikke er mærkede, umiddelbart vil kunne videreformidles, uden forudgående fremlysning som hidtil i 72 timer. Fødevareminister Mogens Jensen kalder forslaget for en incitamentsordning, der skal få flere katteejere til at mærke og registrere deres katte ad frivillighedens vej for ikke at miste deres juridiske krav på katten.

Den Danske Dyrlægeforening stiller sig stærkt tvivlsomt over for effekten af tiltaget.

- Frivillig mærkning og registrering har været et tilbud for få penge i mange år. DDD tror derfor ikke på, at en sådan ordning vil have en mærkbar effekt på det stigende problem med ejerløse katte. Det, der er brug for nu, er politisk forståelse og ikke mindst handling - at obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte bliver indført i Danmark, siger DDDs formand, Hanne Knude Palshof og tilføjer, at på trods af at der findes flere katte end hunde i de danske husstande, ser vi stadig ikke tilstrækkelig ansvarlighed for kattenes velfærd gennem blandt andet mærkning, registrering og neutralisering.

- Vi håber derfor, at regeringen vil stræbe højere på kattenes vegne og igen se på mulighederne for en egentlig lov om katte. Kattene har krav på de samme rettigheder som fx hunde og DDD opfordrer derfor endnu engang landets politikere til at gøre mærkning og registrering af katte lovpligtig, siger Hanne Knude Palshof.

Registrering er redskabet til effektiv smitteopsporing

At der er brug for strammere regulering på området, er senest afspejlet i en igangværende undersøgelse fra Københavns Universitet om den danske population af vildkatte.

På baggrund af et Facebookopslag, som omtaler en del af projektet, hvor dyrlægestuderende drager ud i landet, har mange bekymrede borgere henvendt sig med oplysninger om ejerløse katte, som lever under kummerlige forhold i borgernes kommuner - umærkede katte, som er født under disse forhold, bortløbet eller killinger og voksne katte, som er efterladt af ejere, der ikke vil have dem længere.

I uge 40 meldte Fødevarestyrelsen også ud, at man i forbindelse med smitteopsporingen af COVID-19 hos minkfarme skal kortlægge andre dyrs bevægelse mellem minkfarme som mulige kilder til smittespredning. Også her ser DDD, at obligatorisk mærkning af katte vil være til stor gavn for en effektiv smitteopsporing, idet fx gårdkatte har mulighed for at færdes frit både i natur og omliggende boligområder og dermed kan være et bindeled mellem disse.

Læs DDDs høringssvar til lovforslaget om ændring af mark- og vejfredsloven