Gå til sidens indhold

Moderniseret VetStat 2.0 i drift

DDD har været med på sidelinjen og givet input til moderniseringen af den danske veterinære medicindatabase – VetStat.

Medicin

I juni 2021 lancerede Fødevarestyrelsen en ny version af VetStat, hvilket er sket som følge af Veterinærforlig 3. Den nye database har været længe undervejs, og Den Danske Dyrlægeforening har under hele processen søgt indflydelse via dialog med både medlemmerne af foreningen og Fødevarestyrelsen samt afgivet høringssvar.

Undervejs i processen holdt Fødevarestyrelsen en række webinarer, hvor flere interessenter deltog. Dyrlægeforeningen supplerede med et onlinemedlemsmøde for kvægdyrlægerne i maj måned for at sikre, at dyrlægernes behov blev tilgodeset.

Moderniseringen af VetStat betyder samtidig, at VetReg er nedlagt, og at data på dyrlæger, praksis, sundhedsrådgivningsaftaler mv. nu er tilgængelige i VetStat.

I VetStat 2.0 findes der blandt andet opgørelse og analyse af antibiotikaforbruget, sådan at landmænd og dyrlæger kan udtrække data til benchmarking. Med det nye VetStat er det også muligt at indgå sundhedsrådgivningsaftaler elektronisk.

DDD kræver værn om private data

På anmodning fra Fødevarestyrelsen kommenterede Den Danske Dyrlægeforening i august måned på ansøgninger om aktindsigt i VetStat. Her er det vigtigt for Dyrlægeforeningen, at Styrelsen kun udleverer relevante oplysninger i forbindelse med aktindsigt, og at VetStat ikke skal være en platform, der understøtter lægemiddelindustriens marketingtiltag over for dyrlæger og dyreejere, eller på anden vis anvendes af private institutioner eller enkeltpersoner til at kigge på dyrlægens og landmandens private data.

Præparatnavne, specifikke varenumre på medicinalprodukter, oplysninger om ordinerende dyrlæge, og fra hvilket apotek lægemidlerne er solgt, skal derfor ifølge DDD ikke være muligt at få udleveret via aktindsigt i VetStat. Det er personlige oplysninger, der kun vedkommer den enkelte dyrlæge og/eller praksis.

Læs mere: Vigtigt at beskytte følsomme oplysninger og kun tillade relevant aktindsigt i VetStat

Fortsat dialog om indhold og forbedringer

Faggruppe Kvæg og Faggruppe Svin har løbende givet input til forbedringer – både i forhold til, hvad der er relevant i det daglige arbejde, og ved at vurdere det næsten færdige resultat. Der er fortsat en god dialog med Fødevarestyrelsen om de erfaringer, man gør sig, nu hvor systemet er taget i anvendelse, og medlemmer opfordres til at dele egne erfaringer med faggrupperne.