Gå til sidens indhold

DDD: Vigtigt at beskytte følsomme oplysninger og kun tillade relevant aktindsigt i VetStat

Den Danske Dyrlægeforening mener, at udlevering og offentliggørelse af data fra VetStat skal begrænses til relevante data om aktive lægemiddelstoffer og besætninger til gavn for dyrs og menneskers sundhed. Dette har DDD oplyst i et høringssvar til Fødevarestyrelsen.

DSC 6160

Fødevarestyrelsen modtager mange anmodninger fra blandt andre medicinalfirmaer, apoteker og lægemiddelgrossister om aktindsigt i oplysninger om produkter (lægemidler) med varenumre i VetStat, herunder oplysning om, fra hvilket apotek produkterne er solgt og i hvilken mængde. Fødevarestyrelsen har på den baggrund bedt om DDDs bemærkninger til anmodninger om aktindsigt i VetStat.

Værn om private data

DDD mener, at anmodningerne om aktindsigt tydeligt afspejler, at mange aktører er interesserede i data, og at anvendelsesmuligheder disse data har for markedsføringsplanlægning for private firmaer er meget værdifuld. Men det er ikke formålet med VetStat, ifølge DDD.

Helt overordnet finder DDD det nødvendigt af hensyn til dyr og menneskers sundhed samt miljøet, at data om brug af lægemidler til dyr er offentlig tilgængeligt for så vidt angår de aktive lægemiddelstoffer.

Den enkelte dyrlægepraksis skal naturligvis også have fuld adgang til alle data for deres tilknyttede besætninger, herunder ordinationer fra vagtdyrlæger/andre dyrlæger, så dyrlægerne kan opfylde deres forpligtigelser.

Præparatnavne, specifikke varenumre, oplysninger om ordinerende dyrlæge, og fra hvilket apotek lægemidlerne er solgt fra, skal dog ifølge DDD ikke være muligt at få udleveret via aktindsigt i VetStat. Det er personlige oplysninger, der kun vedkommer den enkelte dyrlæge og/eller praksis, og i sit høringssvar påpeger Dyrlægeforeningen, at det ikke er VetStats opgave at understøtte den til tider meget direkte markedsføringsindsats af lægemidler over for dyrlæger og landmænd. 

DDD mener heller ikke, at anmodninger om aktindsigt i besætningers brug af specifikke præparater bør imødekommes. Disse data vil i relevante tilfælde kunne fås fra apoteker, og data om aktive lægemiddelstoffer kan frit ses i VetStat.

Læs hele DDDs høringssvar