Gå til sidens indhold

Tal og fakta

Den Danske Dyrlægeforening har cirka 4.350 medlemmer. 70 procent af medlemmerne er kvinder og 30 procent er mænd. I alt er der cirka 2.650 erhvervsaktive medlemmer i Den Danske Dyrlægeforening – de arbejder inden for life science, dyresundhed og -velfærd, fødevaresikkerhed og i klinisk praksis.

Medlemsfordeling

 • 42 pct. af medlemmerne er ansatte dyrlæger, heraf er cirka:
  • 44 pct. ansat i klinisk praksis (familiedyr, kvæg, heste og svin)
  • 33 pct. ansat i staten (universiteter, veterinær-, fødevare- og kødkontrol)
  • 17 pct. privatansatte (uden for klinisk praksis – fx life science)
  • < 1 pct. ansat i regioner og kommuner
  • 6 pct. udlandsansatte.
 • 17 pct. er virksomhedsejere (arbejdsgivere)
 • 24 pct. er studerende
 • 13 pct. er pensionister
 • 4 pct. er ledige.

(Medlemstallene er baseret på udtræk fra DDDs medlemssystem pr. 1. januar 2021). 

Medlemmer fordelt på ansættelsesområder 2020 og 2021.

 

Aktive medlemmer i faggrupperne 2020.

Passive  medlemmer i faggrupperne 2020.

Politisk repræsentation

Den Danske Dyrlægeforening er repræsenteret i en lang række udvalg - både inden for det veterinære område og udvalg vedrørende dyrlægernes arbejdsmarked og beskæftigelse.

Se oversigten her

Medlemskommunikation  

DDD kommunikerer på mange platforme både om det fagpolitiske arbejde i foreningen, ny viden og  information, der vedrører medlemmernes arbejdsliv.

Her er de vigtigste kanaler:

DDDs nyhedsbrev
Nyhedsbrevet bliver sendt ud én gang om ugen med undtagelse af ferier og helligdage.

Cirka halvdelen af medlemmerne åbner nyhedsbrevene. 40 procent af DA-medlemmerne klikker på en nyhed, mens det kun er hver tredje ADO-medlem.

 

DA

ADO*

Leverance

(antal af leverede mails)

99,6 pct.

99,8 pct.

Åbningsrate

49,8 pct.

51,3 pct.**

Klikfrekvens

40,1 pct.

33,6 pct. **

Mest læste nyheder:

1.

DDD: Stop den personforfølgelse af dyrlæger, der sker på nettet lige nu

DDD: Fødevarestyrelsens nedslagningsstrategi er udfordret

2.

Udlevering af journaler til anden dyrlæge: Må og skal jeg det?

 

Udlevering af journaler til anden dyrlæge: Må og skal jeg det?

 

3.

DDD støtter ikke regeringens forslag om to uddannelser for dyrlæger

DDD: Vi skal sikre, at dyr fortsat kan behandles med antibiotika

4.

Dyrlægevirksomheder er ikke omfattet af nedlukningen

Ny risikovurdering fra SSI om hold af mink – uden veterinærfagligt input til smittebeskyttelse

5.

Corona-infografikker

 

Coronakrisen rammer statsansatte på lønnen

* ADO tæller både ordinære ADO-medlemmer samt studerende. ** Samlet tal for ADO-medlemmer og studerende. Åbningsraten for studerende og ADO-medlemmer er næsten lige stor med et lille plus til ADO-medlemmer. Studerende er dog mindre tilbøjelige til at klikke på de enkelte artikler end ordinære medlemmer.

 

Dansk Veterinærtidsskrift (DVT)
DVT formidler ny faglig viden og historier om medlemmernes arbejdsliv, faglighed og etiske virke og italesætter DDDs mærkesager og sejre.

Redaktionelt beskæftiger DVT sig med alle emner, der styrker medlemmernes faglige interesser og position på arbejdsmarkedet. Dette sker både i det trykte magasin og på dvt.ddd.dk, der tager udgangspunkt i det trykte magasin suppleret med nyhedshistorier, 100 procent onlineartikler, blogindlæg, podcast og artikelarkiv.

I foråret gennemførte DVT en læserundersøgelse, der skulle gøre os klogere på, hvad medlemmer af foreningen synes om deres medlemsblad.

770 deltog i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 18,1 procent.

Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen:

 • DVT bliver læst – 92 pct. har læst eller kigget i de tre seneste numre.
 • 69 pct. foretrækker at læse bladet i en papirudgave, 12 pct. online, og 19 pct. har ingen præferencer.
 • Læser du DVTs nyhedsbrev, der udkommer efter hver bladudgivelse? Ja, altid = 32 pct., Nogle gange = 49 pct., Nej = 19 pct.
 • Generelt er der tilfredshed med disponeringen af indholdet i DVT og et ønske om endnu mere af det hele – især de faglige artikler.
 • Samlet bedømmer 81 pct. DVT til at være godt eller meget godt (en stigning på 9 pct. siden sidste læserundersøgelse, hvor tallet var 72 pct.).

 

81 pct. af respondenterne i DVTs læserundersøgelse bedømmer DVT til at være godt eller meget godt.

Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside
Hjemmeside skal brande DDD, og den fungerer både som en medlemsportal og platform for medlemsservice og nyhedsformidling – så vidt muligt med fokus på, hvad DDD siger og gør.

Facebook, Twitter og LinkedIn
DDD er til stede på Facebook, Twitter og LinkedIn. DDD har både en Facebookside og et større antal Facebookgrupper, hvor det kun er medlemmer af DDD, der har adgang. Grupperne bliver flittigt brugt til debat og erfaringsudveksling.

DDD benytter LinkedIn til at fortælle om dyrlægernes faglighed, og det er et mål, at kanalen i endnu højere grad skal positionere DDD som en fagorganisation, der udvikler medlemmernes kompetencer og kvalifikationer.

Twitter henvender sig primært til meningsdannere og skal gøre opmærksom på DDDs mærkesager.