Gå til sidens indhold

Ny risikovurdering fra SSI om hold af mink – uden veterinærfagligt input til smittebeskyttelse

Det fremgår af bestillingen til SSI, at der alene er brug for en vurdering af risikoen for den humane sundhed, ikke forslag til mulige løsninger. Derfor er der i risikovurderingen ikke taget højde for mulige smittebegrænsende tiltag.

DSC 0068

Statens Serum Institut (SSI) har på anmodning fra Sundhedsministeriet udarbejdet en opdateret risikovurdering ift. human sundhed ved en evt. genoptagelse af minkhold efter 31. december 2021.

Det fremgår af bestillingen til SSI, at der alene er brug for en vurdering af risikoen for den humane sundhed, ikke forslag til mulige løsninger. Derfor er der i risikovurderingen ikke taget højde for mulige smittebegrænsende tiltag.

Der vurderes at være dels en erhvervsrisiko og dels en risiko for et smittereservoir, ligesom man frygter, at der kan opstå flere varianter af SARS-CoV-2 i samfundet. På baggrund af dette er den generelle vurdering, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse, som dog vil variere alt efter omfanget af minkhold samt udviklingen i den humane epidemi.

- Det er en svær opgave, som SSI er sat på, da vi bevæger os i ukendt land. Og det er ærgerligt, at man fortsat ikke vil se på, hvilke løsninger der kan sættes i værk for at forebygge smitte mellem dyr og mennesker. Det ser ud, som om man forlanger, at der ikke må eksistere en risiko for SARS-CoV-2 i mink overhovedet, siger formand for DDD, Hanne Knude Palshof.

- Det bliver meget vanskeligt helt at eliminere risikoen for SARS-Cov-2 i mink. Det kan vi jo heller ikke for alle andre zoonotiske sygdomme hos dyr, men det har vi lært at håndtere, acceptere og leve med. Hvis vi ikke gjorde det, ville det være utroligt svært at holde dyr i Danmark, siger formanden.

Det er Den Danske Dyrlægeforeningens vurdering, at såfremt der eksisterer en nultolerance over for SARS-CoV-2, har man de facto afskaffet muligheden for i fremtiden at holde mink i Danmark.

Se hele SSI’s risikovurdering her