Gå til sidens indhold

Dyrlæger og life science

Dyrlægeforeningen vil favne bredere med en målsætning om at øge fokus på gruppen af medlemmer, der arbejder inden for life science.

Shutterstock 1214115481

Life science har fået en central plads i DDDs grundfortælling. Det skyldes ikke mindst, at efterspørgslen efter fagkompetencer til udvikling af produkter inden for lægemiddelbranchen er enorm, og fordi dyrlægekompetencer er et godt match til life science.

Dyrlægernes kernekompetencer rummer en bred helhedsforståelse for anatomi og fysiologi, og med dyrlægernes viden om immunologi, farmakologi, mikrobiologi og patologi forstår de, hvordan kroppen reagerer på udefrakommende påvirkninger, og hvordan man i den forbindelse bruger lægemidler hensigtsmæssigt. Og det budskab har DDD besluttet at komme bredt ud med ved at gøre life science til et særligt indsatsområde. Dette gælder også One Health og Public Health, hvor der er en betydelig andel af dyrlæger i den forskning, der danner grundlag for begge områder.

Som et af flere initiativer har DDD meldt sig ind i Medicon Valley Alliance. Life science-klyngen er en unik mulighed for dyrlæger til at få kontakt til de store spillere inden for medico- og pharmaområdet og på sigt øge dyrlægernes jobmuligheder samt projekt og samarbejdsmuligheder.

Læs mere: DDD besøger Medicon Valley Alliance

DDD vil ligeledes øge kendskabet til dyrlæger i life science ved at tage kontakt til forskningsordførere i de enkelte politiske partier med det formål at fortælle om dyrlægens kompetencer og rolle i forskningen og inden for hele life science-området.

Samarbejde med Pharmadanmark

Det nye sekretariatsfælleskab med Pharmadanmark har også åbnet døren for, at DDD fagpolitisk kan få en stærkere stemme inden for life science-området.

Den 1. september flyttede de to foreninger ind i Codanhus på Frederiksberg – og under det nye fælles brand, Veterinær og Life Science Danmark (VLS), er det planen, at de sammen skal skabe en fælles politisk platform om mere sundhed og bæredygtighed. Det handler blandt andet om at rette fokus mod medicinspild, brugen af nye teknologier og meget andet.

Læs mere: Dyrlægeforeningen indgår i et nyt samarbejde med Pharmadanmark 

Læs også: »Det giver bare rigtig meget mere mening at samarbejde med Pharmadanmark« 

En branche med mange jobmuligheder for dyrlæger

Dyrlæger i life science arbejder typisk som forskere, ledere og akademikere inden for et bredt felt af områder med medicinalindustrien som den helt store. Dyrlæger beskæftiger sig blandt andet med forsøgsdyr som primær opgave eller anvender disse i deres forskning, udvikling og afprøvning af fx lægemidler. Herunder er der toksikologien, hvor undersøgelse og vurdering af uønskede og sundhedsskadelige virkninger af lægemidler og kemiske stoffer diskuteres. Dyrlæger med beskæftigelse i udvikling, salg eller marketing inden for fx lægemidler, fødevarer, medico, kemikalier, kosmetik og desinfektionsmidler er også en del af branchen.

Job inden for følgende områder findes i hele life science-området - både i private virksomheder og offentlige institutioner, herunder dem der evaluerer/godkender nye produkter:

  • Research & Development (grundforskning og udvikling)
  • Safety (toksikologi og bivirkningsovervågning)
  • Præklinikken (toksikologi, in vitro- og in vivo-farmakologi)
  • Logistik og klinik (planlægning af forsøg, udførelse af forsøg)
  • Regulatory Affairs (biostatistiker, medical writer, regulatory affairs)
  • QA (kvalitetskontrol)
  • Salg og marketing (markedsovervågning, salg, teknisk support).