Gå til sidens indhold

Endelig: Dyrevelfærd ind i udvalg bag naturnationalparker

Ekspertise i dyrevelfærd og veterinærfaglighed sikret i de nationale arbejdsgrupper bag naturnationalparker. Det glæder dyrlæger og Dyrenes Beskyttelse.

DSC_1809.JPG

Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse har gennem længere tid lagt pres på miljøminister Lea Wermelin for at få en dyrevelfærdsforsker og veterinærfaglig ekspertise ind i den videnskabelige arbejdsgruppe, der skal levere input til de planlagte nationalparker. Samtidig har der også været en opfordring til at udvide den nationale interessentgruppe med en veterinærfaglig kandidat.

Set i lyset af den vigtige rolle de udsatte husdyr er udset til at få i naturnationalparkerne, undrede organisationerne sig over fraværet af så essentielle kompetencer, idet arbejdsgrupperne netop skal medvirke til at sikre, at naturnationalparkerne bliver etableret på det bedst tilgængelig videnskabelige grundlag.

Miljøministeren har hørt foreningernes opråb og udvider nu begge grupper med yderligere et medlem i hver.

- Det er det eneste rigtige at gøre, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis og uddyber:

- Dyrenes Beskyttelse er varm tilhænger af naturnationalparkerne. Vild natur er dynamisk, og en af måderne at sikre dynamikken på er via de udsatte husdyr. Dyrene har alle muligheder for at få et liv med en meget høj grad af dyrevelfærd – men kun hvis opgaven med at forvalte dem løses på den rigtige måde. Skal projektet med naturnationalparker lykkes, kræver det, at det bygges på solid og uafhængig faglighed, siger Britta Riis.

Formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, er ligeledes glad for, at miljøministeren har været lydhør for de faglige argumenter, som Dyrlægeforeningen og Dyrenes Beskyttelse er kommet med.

- Når dyr sættes bag hegn, påvirkes dyrenes levevilkår og sundhed. Det giver en række udfordringer, som vi som mennesker og fagpersoner er forpligtede til at forholde os til for at sikre dyrevelfærden i bestanden. Fx ved at bidrage med tilskudsfoder og sygdomsbekæmpelse, når det skønnes veterinærfagligt nødvendigt, siger Hanne Knude Palshof og understreger, at dyr under hegn er ikke vilde dyr og skal derfor behandles som farmede dyr.  

Så nu glæder Dyrenes Beskyttelse sig over, at miljøminister Lea Wermelin opfylder organisationens ønske om en dyrevelfærdsforsker til den videnskabelige arbejdsgruppe.

Samtidig er Dyrlægeforeningens ønske om en veterinærfaglig ekspertise imødekommet i arbejdsgruppen for interessenter, der også er med i planlægningen af nationalparkerne. Her er der nemlig skabt en ekstra plads til en repræsentant fra Den Danske Dyrlægeforening. Den Danske Dyrlægeforening hilser udvidelsen velkommen og håber, at udvidelsen af begge grupper vil skabe mere fokus på dyrevelfærd og værdien af veterinærfaglig viden.

- Det er netop den veterinærfaglige viden, som vi har savnet i den nationale arbejdsgruppe for interessenter. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet, siger Hanne Knude Palshof.

Dyrenes Beskyttelse er ligeledes repræsenteret i interessentgruppen.

Regeringen indgik i december sidste år en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om en natur- og biodiversitetspakke på 888 mio. kroner i perioden 2021-2024. En del af den pakke er etableringen af nye nationalparker.

Opdatereret 5. september 2021 med korrekt angivelse af partierne bag aftalen.