Gå til sidens indhold

DDD: Det er afgørende, at fokus er på dyrenes sundhed og velfærd i alle sammenhænge

Miljøministeriet har udvalgt 23 mulige placeringer af de nye naturnationalparker, hvor store pattedyr fremover kan græsse året rundt. Uanset hvor naturnationalparker kommer til at ligge, skal det sikres, at der er handleplan for de udsatte dyrs sundhed og velfærd i alle sammenhænge. Det mener Helle Slot, der er Den Danske Dyrlægeforenings repræsentant i interessentgruppen under naturnationalparkerne.

Hest Grib Skov

Processen med at udvælge de kommende 10 naturnationalparker på statens arealer er sat i gang, og borgere, organisationer og kommuner har haft mulighed for at komme med bud på placeringerne. Det blev til i alt 298 forslag fordelt på 187 områder.

Miljøministeriet har siden udarbejdet en faglig bruttoliste med 23 mulige placeringer af de nye naturnationalparker, hvor ministeriet blandt andet har set på aktuelt biodiversitetsindhold og potentiale for udvikling af naturen, geografisk fordeling og naturmæssigt varierede områder, og om områderne er velegnede til helårsgræsning. Der er også taget hensyn til kulturarv og infrastruktur i udvælgelsesprocessen, ligesom der er suppleret med analyser fra et igangværende ph.d.-projekt med titlen "Potentialet for brug af rewilding i danske naturnationalparker", som Aarhus Universitet og Naturstyrelsen har igangsat.

Bruttolisten blev i september 2021 sendt i høring hos de nationale arbejdsgrupper for forskere og interessenter samt berørte kommuner og ministerier. I den forbindelse har DDD som indbudt i interessentgruppen afgivet vores høringssvar, hvor dyrevelfærden er i højsædet.

- Det er vigtigt for Dyrlægeforeningen, at arealerne er sikre for dyrene, og at dyrene til enhver tid kan søge ly og har adgang til foder og vand af fornuftig kvalitet, siger Helle Slot, der er formand for Faggruppe Kvæg og DDDs repræsentant i interessentgruppen.

I høringssvaret påpeger DDD også, at hvis der alligevel udvælges et område fra bruttolisten, som ikke er egnet til helårsafgræsning, skal det sikres, at dyrene aktivt fjernes fra arealet i vinterperioden. Ifølge ministeriet er der dog endnu ikke udarbejdet en detaljeret analyse af områdernes afgrænsningsmuligheder.

DDD mener, at det afgørende er, at fokus er på god dyrevelfærd i alle sammenhænge, og DDD foreslår derfor flere konkrete tiltag i svaret til ministeriet.

 - Vi mener, at der skal stilles krav om protokoller til vurdering af de udsatte dyrs sundhed og velfærd, og at der skal være et skærpet tilsyn med dyrene i perioden fra november til april og i de perioder, hvor dyrene reproducerer sig, siger Helle Slot.

 - Det er også væsentligt, at der er en handleplan med mulighed for aktiv tildeling af fx mineraler og tilskudsfoder, når det vurderes veterinærfagligt nødvendigt, tilføjer hun.

Dyrlægeforening følger som medlem af interessentgruppen arbejdet med udvælgelsen af de nye naturnationalparker tæt. Sideløbende har DDD nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal klarlægge de udfordringer, som tilsynsførende dyrlæger står med i rewildingprojekter.

- Det er et stort projekt, der er søsat, og her er det væsentligt, at vi som dyrlæger og faglig organisation hele tiden spiller ind og søger indflydelse for at sikre dyrene, men også vores medlemmers vilkår, siger Helle Slot.

Læs DDDs høringssvar

Bilag 4 Kort Over Mulige Placeringer
Kilde: Miljøministeriet