Gå til sidens indhold

Høringssvar om mulige placeringer af naturnationalparker

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til bruttoliste med 23 forslag til placeringer af op til ti naturnationalparker og tilhørende vurderinger i høring.

Den Danske Dyrlægeforening ønsker ikke at prioritere placeringerne, men appellerer til, at der ved udvælgelsen tænkes på, at de udsatte dyrs sundhed og velfærd kan prioriteres.
Indhegning af dyr er ikke naturligt, og en udsætning vil derfor medføre et ejeransvar, som er særligt stort, når der arbejdes med helårsgræsning.

Læs DDDs høringssvar