Gå til sidens indhold

Her er ADOs krav til forhandlingerne

Herunder kan du se, hvilke prioriteringer medlemmerne har gjort, og hvilke krav ADO har fremsendt.

OK24 Logo Web

Generelle krav

 • Reallønnen skal sikres

  ADO ønsker, at der bruges så mange midler fra rammen, at den enkeltes realløn bevares. Det skal ske gennem procentuelle lønstigninger til alle.

 • Arbejdstidsregler skal præciseres

  Arbejdstidsreglerne i AC-overenskomsten skal præciseres, så der opsættes værn om en almindelig arbejdstid og arbejdsuge

  -Normalarbejdstiden skal fremgå af overenskomsten

  -Der aftales vilkår for pålagt tjeneste udenfor normalarbejdstiden

  Pålagt arbejde, der går ud over normal arbejdstid, skal varsles med mindst 5 dage, med mindre det er akut opstået.

 • Der skal indføres en fritvalgskonto
  • Mulighed for selv at vælge mellem løn/pension og frihed
  • Ved de lokale lønforhandlinger, kan tillæg efter aftale udmøntes i form af løn, pension eller frihed.
 • Ret til orlov og nedsat tid

  Ret til nedsat tid – eventuelt i en begrænset periode

  Ret til orlov – eventuelt i begrænsede perioder

 • Arbejdsmiljø

  Uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø for ledere skal fortsætte som obligatorisk for ledere med personaleledelse.

  Arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdstid, fx 11-timersreglen, indskrives i overenskomsten.

  Pligt til at ledelsen ved en hver sygemelding relateret til arbejdspladsen fremlægger en plan for det psykiske arbejdsmiljø.

 • Kompetencefonden videreføres
 • TR

  På arbejdspladser med mange ansatte, skal der gives mulighed for at vælge mere end en TR pr. faggruppe.

 • Specielt for ledere
  • Arbejdsmiljølovens bestemmelser om 48 timers arbejdsuge over 3 måneder skal overholdes
  • 11-timersreglen skal overholdes
  • For hver måned arbejdstiden overstiger 42 timer om ugen i gennemsnit optjenes en fridag.

Særlige krav

 • Specielle krav – krav der kun dækker dyrlægerne i Fødevarestyrelsen

  Ledere/chefer, ansat i stillinger, hvor beslutninger tages på baggrund af en veterinærfaglig viden, skal have et tillæg svarende til embedsdyrlægernes rådighedstillæg.


  Rådighedstillægget for dyrlæger gøres fuldt pensionsgivende.


  Natarbejde

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt.

  For at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer skal gravide maksimalt have 1 nattevagt om ugen.


  Specielt for ledere

  • Arbejdsmiljølovens bestemmelser om 48 timers arbejdsuge over 3 måneder skal overholdes
  • 11-timersreglen skal overholdes
  • For hver måned arbejdstiden overstiger 42 timer om ugen i gennemsnit optjenes en fridag.

  Ledere der deltager i vagtordninger, skal have tillæg for dette.


  Krav til kødkontrollens protokollat

  • Protokollatet revideres så det passer til nutiden

  Der stilles desuden krav om:

  • Dyrlæger, der udfører AM og PM, skal sikres pauser, fx i samme rul som teknikerne
  • Ændringer i arbejdsplanen med mindre end 14 dages varsel skal aftales med dyrlægen.
  • Afspadsering afholdes så vidt muligt i hele dage og aftales med dyrlægen.
 • Krav, der dækker Forsvarets dyrlæger

  Der indgås en aftale for militære dyrlæger og militære reservedyrlæger, der missionsudsendes.

  Med den aktuelle sikkerhedssituation in mente vurderes det vigtigt at have en opdateret overenskomst på området, således at det militært-veterinære område ved udsendelse i international mission bliver inddækket efterfølgende.)