Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Løbende drøftelse af dyrevelfærd i Naturnationalparker

Dyrlægeforeningen fik i august måned mulighed for at deltage i interessentgruppen vedr. Naturnationalparker, som består af ca. 20 forskellige foreninger med faglig interesse i udviklingen og driften.

Fussingsø 4

Dyrlæge Helle Slot repræsenterer DDD, og gruppen har holdt to møder og offentliggjort referaterne her og her

Det fremgår tydeligt, at der er et væld af forskelligartede interesser i forbindelse med oprettelsen af Naturnationalparker – og det gælder ikke kun dyrevelfærd. Arbejdet i gruppen har synliggjort, at etbaleringsprocessen er forceret, og at der ikke er afsat nok tid til at finde løsninger på de mange udfordringer.

Den Danske Dyrlægeforening har siden august været i løbende dialog med Naturstyrelsen om forvaltningen af Naturnationalparker – og særligt om, hvordan de udsatte dyrs velfærd opretholdes, også gennem en lang vinter.

Dyrlægeforeningen har netop besøgt den kommende Naturnationalpark ved Fussingø. Her blev tankerne om forvaltning af parken introduceret og DDD fik mulighed for at spille ind med vikler på, hvordan dyrenes velfærd opretholdes under hegn.
I løbet af fire intense timer blev mange aspekter og detaljer om dyrevelfærd drøftet og delt – eksempelvis håndtering af parasitter, adgang til mineraler, adgang til tilstrækkelig foder i vinterperioden, valg af dyr, håndtering af nødsituationer f.eks. med frost og snestorm.

Der var stor lydhørhed fra Naturstyrelsens side til DDDs faglige indspark.

-I mine øjne står det helt klart, at Naturstyrelsen selvfølgelig ønsker, at Naturnationalparker kobles til god dyrevelfærd – og ikke til dårlig, siger Helle Slot om mødet vedr. Naturnationalparken ved Fussingø, som forventes at åbne i 2022.

I øjeblikket er 21 nye geografisk områder i spil til ti nye Naturnationalparker. Der har været afholdt orienteringsmøder lokalt og ifølge planen sker udpegningen umiddelbart efter jul.

Interessentgruppen mødes igen 15. december til drøftelse af forslagene. Desuden planlægger Dyrlægeforeningen snarest at udbyde et kursus om hold af dyr i naturen for dyrlæger.