Gå til sidens indhold

AC-forlig på plads for de regionalt ansatte

OK24-resultatet på det regionale område er i hus. Der er indgået et toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er generelle lønstigninger på i alt godt 6,50 %. Derudover forbedres pensionsindbetalingerne med cirka 2 procentpoint, og der er aftalt en række løntillæg. Det største lønhop kommer allerede til april 2024, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 4 %.

Ud over løn er der forbedringer i forhold til blandt andet fleksibilitet, barsel, tillidsrepræsentanter og chefer. Aftalen indeholder også konkrete initiativer om et partssamarbejde om udvikling af de regionale arbejdspladser.

En nyskabelse i overenskomstforliget er oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at ansatte fremover får bedre mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. Aftalen betyder, at den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing bliver hævet. Samtidigt er der aftalt et markant løft af pensionsprocenten på op til 1,99 procentpoint, så den nu for grupper omfattet af den fællesakademiske overenskomst kan udgøre hele 20,57 %.

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne udtaler:

- Vi har aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Det er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. De akademiske medarbejdere efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv.

Du finder for AC-forliget for regionalt ansatte her 

Sammen med de øvrige forlig vil det samlede resultat blive udsendt til urafstemning hos medlemmerne sammen med en redegørelse for de enkelte dele af forliget.