Gå til sidens indhold

Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve coronatest af medarbejdere

Folketinget har vedtaget en hastelov, som sikrer, at arbejdsgivere kan pålægge ansatte at blive testet for COVID-19. Den ansatte har også pligt at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

COLOURBOX46929228

For at begrænse smittespredningen og holde gang i virksomhederne får arbejdsgiverne ekstraordinært mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 – fx efter indrejse til Danmark – og få resultatet at se. Det har Folketinget vedtaget i sidste uge efter opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsgiverne kan kun stille krav om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder af hensyn til at sikre arbejdsmiljøet, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger på den pågældende virksomhed, skriver Beskæftigelsesministeriet på deres hjemmeside.

Testen skal så vidt muligt foretages i den ansattes sædvanlige arbejdstid, og hvis det ikke er muligt, vil den ansatte blive økonomisk kompenseret for den tid, der bruges på at blive testet. Testen skal gennemføres på betryggende vis og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer for test.

Det betyder, at en arbejdsgiver fx ikke kan pålægge den ansatte at blive testet af en kollega, som ikke har forudsætningerne for at udføre testen. En ansat kan også sige nej til at blive testet på arbejdspladsen af en kollega og i stedet vælge at lade sig teste uden for arbejdspladsen.

Lovforslaget trådte i kraft fredag den 20. november og gælder frem til 1. juli 2021, hvor loven ophæves.