Gå til sidens indhold

Høringssvar: Recepter og dosisdispensering af lægemidler

I et udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler lægger Fødevarestyrelsen op til, at der i §43 stk. 2 og § 55 i ændringsforslaget er tilføjet muligheden for elektronisk fremsendelse af veterinære recepter. Dette er DDD rigtig glad for. Denne procedure letter ikke blot dyrlægernes, men også apotekernes arbejdsgange.

I sit høringssvar opponerer DDD dog kraftigt imod kravet om krypteret mail, da dette vil kræve en urealistisk stor ændring af de veterinære systemer.

I sit høringssvar bemærker DDD også, at man endnu engang har undladt at åbne for muligheden for, at de veterinære recepter kan udstedes via receptserveren. Det er en forældet tankegang og medvirker til en øget arbejdsbyrde for både dyrlæger og apotekere samt en øget mulighed for snyd, hvor konsekvensen i værste fald kan være en forringelse af dyrevelfærd og menneskers helbred.

Læs DDDs høringssvar