Gå til sidens indhold

Høringssvar om Forsvarets tjenestehunde

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget bekendtgørelse om personer, som under udstationering ved de danske styrker i udlandet behandler Forsvarets tjenestehunde i høring.

DDD finder det positivt, at der med bekendtgørelsen fastsættes nærmere angivne betingelser for, at ikke-dyrlæger ved danske styrker og Søværnet i udlandet i akutte tilfælde kan behandle hunde, der er en del af styrken i de tilfælde, hvor der foreligger et særligt aftalegrundlag for udstationeringen, og at bekendtgørelsen dermed erstatter tidligere dispensering fra gældende regler.

Det er vigtigt at sikre behandling af akut tilskadekomne styrkens hunde, og at dette sikres af personer med tilstrækkelig uddannelse i at håndtere netop disse. Det er i den sammenhæng vigtigt at pointere, at bekendtgørelsen ikke må give anledning til at en nødvendig veterinærfaglig backup nedprioriteres.

Læs DDDs høringssvar