Ønsker du at klage?

Står du som dyreejer i en situation, hvor du har behov for at klage over en dyrlæge, har du forskellige muligheder alt afhængig af klagens baggrund.

Uenighed om behandlingen af dit dyr

Er du utilfreds med regningen eller den behandling, som dit dyr har modtaget hos en praktiserende dyrlæge, anbefales det, at du retter henvendelse til pågældende dyrlæge og diskuterer sagen.

Kan der ikke opnås enighed i sagen, og finder du, at dyrlægen har begået en faglige fejl, kan du rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet.

Læs mere på forbrug.dk

Brud på lovgivning

Mener du, at dyrlægen har forbrudt sig mod dyrelægeloven, kan du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen, der er øverste myndighed og som fører kontrol med dyrlæger og dyreklinikker og -hospitaler. Det er også Fødevarestyrelsen, der udsteder autorisationer til dyrlæger og har mulighed for at inddrage dem igen, hvis det skulle være tilfældet.

Eksempel på sådanne sager:

  • Lægmand der "behandler" på anden mands dyr - fx akupunktører.
  • Misbrug af den beskyttede titel "dyrlæge".
  • Overtrædelse af dyreværnslovens § 1 om beskyttelse af dyr mod smerte, angst, lidelse, varigt med og væsentlig ulempe.
  • Overtrædelse af dyrlægelovens § 8 om pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Her kan du finde Dyrlægeloven

Du kan finde kontaktoplysninger på Fødevarestyrelsen her: www.fvst.dk

 


 

 

 Kontakt i DDD

​Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 01-02-2017
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook