Gå til sidens indhold

DDD: Levende dyr skal transporteres så lidt som muligt og under de bedst mulige forhold

Europa-Parlamentet stemte i går nej til en række anbefalinger til ændringer i EUs transportforordning – herunder et forslag om at indføre et generelt loft over transporttiden ved transport af levende dyr. Den Danske Dyrlægeforening er ærgerlig over nej til nogle af anbefalingerne og stærkt bekymrede for dyrevelfærden på de mange transporter indenfor og udenfor EU.

20191016 112032 2 32Mb

Medlemmerne af EU-Parlamentet stemte i går torsdag om en række anbefalinger som et indspil til EUs transportforordning, som EU-Kommissionen er i gang med at revidere, og som skal til afstemning til næste år.

I anbefalingerne var der et konkret forslag fra Socialdemokraterne om en samlet maksimal transporttid på 8 timer. Dette var der ikke flertal for i parlamentet.

Flertallet samlede sig desuden om, at kalve må transporteres, når der er 4 uger gamle, og der var flertal for et forbud mod transport af højdrægtige dyr i længere tid end op til fire timer.

Den Danske Dyrlægeforening er ærgerlig over nej til nogle af anbefalingerne - blandt andet at der ikke var flertal for en anbefaling om at indføre et generelt loft over transporttiden, hvilket har stor betydning for de mange dyr, der hver dag sendes ud på lange køreture i og uden for Europa.

DDDs holdning til transport af dyr er overordnet, at levende dyr skal transporteres så lidt som muligt og under de bedst mulige forhold.

- DDD anerkender dog, at der i husdyrholdet er et omfattende behov for transport af dyr både indenlandsk og over grænserne. Hvor langt et dyr kan transporteres, afhænger af dyrets tilstand, ruten, køretøjet, aktuelle klima mv. Transport af kød, sæd og embryoner er helt klart generelt at foretrække frem for transport af levende dyr, siger Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg.

Der er brug for mere forskning

DDD mener, at den nuværende lovgivning på transportområdet bør baseres på de nyeste forskningsresultater.

- Alle dyrearter bør transporteres i forhold til dyreartsspecifikke behov. Det er derfor vigtigt, at der skabes evidens – fx i forhold til pladskrav for areal og frihøjde. Dyrlægeforeningen har i lang tid presset på for, at der indføres faste minimumskrav for den indvendige højde ved transporter af grise ned til 26 kg. Det er nødvendigt at sikre en tilstrækkelig ventilation, ligesom grisen skal have muligheder for fysisk udfoldelse som at rejse sig og lægge sig undervejs, især på de lange transporter, siger John Haugegaard, formand for Faggruppe Svin.

- Aarhus Universitet er pt. i gang med at undersøge de dyrevelfærdsmæssige aspekter af lange transporter af mindre grise og loftshøjden i lastbilerne – og det vil forhåbentligt give et validt grundlag for et minimums højdekrav ved transport af mindre grise.

Mere ensartet kontrol

Dyrlægeforeningen mener også, at der er brug for bedre kontrolmuligheder med transporter med levende dyr. DDD arbejder blandt andet for, at der kommer bedre muligheder for returkontrol med lange transporter af levende dyr, herunder særligt transporter til 3. lande.

- Kontrollen bør generelt styrkes fx ved brug af GPS-data til efterfølgende verificering af, at transporterne er gennemført efter den plan, som de er forhåndsgodkendt på. Derudover mener DDD, at det er problematisk, at transporttiden for sårbare dyr kan "nulstilles" ved ophold på fx samlesteder. Sådanne ophold bør tælle med i den samlede transporttid på en eller anden måde, siger Mette Gantzhorn, formand for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed.