Gå til sidens indhold

Glædeligt, at sygdom med COVID-19 nu kan anerkendes som arbejdsskade

Ifølge en ny vejledning fra Arbejdstilsynet er det nu muligt at få sygdom som følge af smitte med COVID-19 anerkendt som en arbejdsskade.

Anerkendelsen følger de almindelige principper for dækning i forhold til arbejdsskade. Det betyder, at du ikke kan få erstatning, hvis du er konstateret smittet med COVID-19, og du eventuelt  bliver syg af smitten. Du skal have lidt et tab for at kunne få erstatning.

Et tab kan fx være udgifter til helbredsmæssig behandling, medicin og hjælpemidler mv. Det kan også være varige mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

For arbejdsgivere understreger den nye vejledning vigtigheden af at følge gældende vejledninger om forebyggelse af smitte med COVID-19. De erstatningskrav, som er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, dækkes af arbejdsskadeforsikringen, hvis der er sørget for fx de korrekte værnemidler eller andre tiltag for at undgå smitte. Hvis der ikke er sørget for fx værnemidler, når det er påkrævet, kan arbejdsgiveren i stedet holdes ansvarlig.

En anmeldelse vil blive bedømt ud fra fire kriterier:

  • Karakteren af sygdomsramtes arbejde
  • Sygdomsramtes og eventuelle andres forklaring om personkontakt med smittede og potentielt smittede personer
  • Betydningen af adfærdsmæssige tiltag og muligheden for anvendelse af værnemidler
  • Arbejdsgivers udtalelse om påvirkningen.

Vejledningen opdeler medarbejdere i tre grupper i forhold til, hvor sandsynligt det er, at de bliver smittet i forbindelse med deres arbejde. For sundhedspersonale, der ofte er i kontakt med smittede personer, vil der blive lagt meget vægt på karakteren af deres arbejde, mens der for andre medarbejdergrupper, fx kassemedarbejdere, apoteksansatte og andre, der har tæt kontakt med mange mennesker, vil blive lagt mere vægt på de andre tre kriterier. Det er sandsynligt, at det samme vil gøre sig gældende for dyrlæger i klinisk praksis, som dog ikke nævnes specifikt i vejledningen. Den sidste gruppe er de hjemmearbejdende medarbejdere, hvor der vil være en stærk formodning om, at de er blevet smittet i privat regi.

I modsætning til fx et brækket ben, et vrid eller anden fysisk skade betyder den lange inkubationstid for COVID-19, at det er vanskeligt at dokumentere og bevise en konkret situation, hvor man er blevet smittet. Derfor er det nok at kunne sandsynliggøre, at man er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde. Det vil afhænge af alle fire kriterier, om det er sandsynliggjort, at man er blevet smittet på sit arbejde.

Formand for Ansatte Dyrlægers Organisation, Ida Tingman Møller, mener, det er glædeligt, at medarbejdere nu får mulighed for at få anerkendt følger af sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade.

- Selvom dyrlæger i klinisk praksis ikke er udsat på samme måde som sundhedspersonale, der håndterer smittede patienter hver dag, giver mødet med klienterne alligevel en risiko for at blive udsat for smitte. Det giver medarbejderne en tryghed, at de kan få erstatning, hvis de bliver smittet på deres arbejde og får varige følger af smitten, siger Ida Tingman Møller.

Hele vejledningen kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside