Gå til sidens indhold

OK21-forlig på statens område sikrer reallønnen i en vanskelig tid

Nu er OK-forhandlinger på statens område slut, og det er blandt andet lykkedes at komme i mål med en sikring af reallønnen de kommende tre år. Læs flere resultater her.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er i fuld gang, og i weekenden er der indgået forlig på statens område med et resultat, som sikrer reallønnen i den kommende periode. Der er indgået aftale om en treårig overenskomstperiode med generelle lønstigninger på 4,42 procent og forbedringer herudover på 0,20 procent. Udvikler økonomien sig som vi forventer, kan de generelle lønforbedringer øges med 0,63 procent over de tre år.

Forliget rummer herudover blandt andet:

• Seniorbonus fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år, med en ret til selv at vælge at konvertere bonus til to seniordage om året eller ekstraordinært pensionsbidrag.
• Introduktionsforløb for nyuddannede akademikere i staten.
• Videreførelse af den statslige kompetencefond med en ramme svarende til rammen fra OK18.
• Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen.
• Nye rammer for håndtering af arbejdstid for ansatte på undervisningsområdet i forhold til bedre muligheder for en jævn arbejdsbelastning og sammenhæng mellem opgaver og arbejdstid.
• Forbedringer på universitetsområdet i barselsvilkår for tidsbegrænset videnskabeligt ansatte, tillæg til lektorer i forfremmelsesprogrammer samt forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere.
• Forhøjelse af grundlønnen for kontraktansatte kontorchefer.
• Fortsættelse af lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø.
• Videreudvikling af statens nye lønsystemer – en fælles erfaringsopsamling om den lokale løndannelse for at drøfte forbedringer af lønsystemet.

Formand for ADO, Ida Tingman Møller, mener, at der situation taget i betragtning, er tale om et fornuftigt resultat:

- Forventningerne til overenskomstforhandlingerne har denne gang naturligt været påvirket af en virkelighed med en coronakrise, som har ramt samfundsøkonomien hårdt. Indsatsen er derfor gået på først og fremmest at sikre medlemmernes realløn, så lønnen kan følge med de forventede prisstigninger i den kommende periode, og det er lykkedes, siger hun og fortsætter:

- Desværre lykkedes det ikke at rykke ved rammerne for arbejdstid. Her er arbejdsgiver slet ikke villig til at imødekomme os, og eventuelle løsninger skal findes i samarbejdet på lokalt niveau. Det lykkedes heller ikke at skabe rum for et økonomisk løft til vores sektionsledere, det krav må vi arbejde videre med i den kommende periode, siger Ida Tingman Møller om aftalen.

I den kommende tid forhandles der videre for ansatte i kommuner og regioner, og herefter vil det samlede forlig komme til afstemning.

Du kan læse den fulde forligstekst på statens område her, og du finder bilagene til aftalen her.